ATC-register

BBLOD OG BLODDANNENDE ORGANER
B05Blodsubstitutter og infusjonsoppløsninger
B05BInfusjonsoppløsninger
B05B AOppløsninger for parenteral ernæring
B05B A01Aminosyrer
Vamin 14 g N/l Elektrolyttfri Fresenius Kabi inf.
Vamin 18 g N/l Elektrolyttfri Fresenius Kabi inf.
Vaminolac Fresenius Kabi inf.
B05B A02Fettemulsjoner
Clinoleic Baxter inf.
Intralipid Fresenius Kabi inf.
SMOFlipid Fresenius Kabi inf.
B05B A03Karbohydrater
Glucos B. Braun Braun inf.
Glucos Baxter Viaflo Baxter inf.
Glucos Fresenius Kabi Fresenius Kabi inf.
Glukose B. Braun Braun inj.
B05B A10Kombinasjoner
Finomel Baxter inf. (aminosyrer, elektrolytter, fettemulsjoner, karbohydrater)
Finomel Perifer Baxter inf. (aminosyrer, elektrolytter, fettemulsjoner, karbohydrater)
Kabiven Fresenius Kabi inf. (aminosyrer, elektrolytter, fettemulsjoner, karbohydrater)
Kabiven Perifer Fresenius Kabi inf. (aminosyrer, elektrolytter, fettemulsjoner, karbohydrater)
Lipoflex peri Braun inf. (aminosyrer, elektrolytter, fettemulsjoner, karbohydrater)
Lipoflex plus Braun inf. (aminosyrer, elektrolytter, fettemulsjoner, karbohydrater)
Lipoflex special Braun inf. (aminosyrer, elektrolytter, fettemulsjoner, karbohydrater)
Numeta Baxter inf. (aminosyrer, elektrolytter, fettemulsjoner, karbohydrater)
Nutriflex Omega Peri Braun inf. (aminosyrer, elektrolytter, fettemulsjoner, karbohydrater)
Nutriflex Omega Plus Braun inf. (aminosyrer, elektrolytter, fettemulsjoner, karbohydrater)
Nutriflex Omega Special Braun inf. (aminosyrer, elektrolytter, fettemulsjoner, karbohydrater)
Nutriflex Omega Special elektrolytfri Braun inf. (aminosyrer, fettemulsjoner, karbohydrater)
Olimel Baxter inf. (aminosyrer, elektrolytter, fettemulsjoner, karbohydrater)
Olimel Perifer Baxter inf. (aminosyrer, elektrolytter, fettemulsjoner, karbohydrater)
SmofKabiven Fresenius Kabi inf. (aminosyrer, elektrolytter, fettemulsjoner, karbohydrater)
SmofKabiven Elektrolytfri Fresenius Kabi inf. (aminosyrer, fettemulsjoner, karbohydrater)
SmofKabiven extra Nitrogen Fresenius Kabi inf. (aminosyrer, elektrolytter, fettemulsjoner, karbohydrater)
SmofKabiven Perifer Fresenius Kabi inf. (aminosyrer, elektrolytter, fettemulsjoner, karbohydrater)
B05B BOppløsninger med effekt på elektrolyttbalansen
B05B B01Elektrolytter
Natriumhydrogenkarbonat B. Braun Braun inf.
Natriumklorid B. Braun Braun inf.
Natriumklorid Baxter Baxter inf.
Natriumklorid Baxter 9 mg/ml Baxter inf.
Natriumklorid Baxter Viaflo Baxter inf.
Natriumklorid Fresenius Kabi Fresenius Kabi inf.
Plasmalyte Baxter inf.
Ringer-Acetat Baxter Viaflo Baxter inf.
Ringer-acetat Fresenius Kabi Fresenius Kabi inf.
Ringerfundin Braun inf.
B05B B02Elektrolytter med karbohydrater
Benelyte Fresenius Kabi Fresenius Kabi inf. (elektrolytter, karbohydrater)
Glukosel Braun inf. (elektrolytter, karbohydrater)
Kalium-Natrium-Glucose Braun inf. (elektrolytter, karbohydrater)
Karbolytt Fresenius Kabi inf. (elektrolytter, karbohydrater)
Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo Baxter inf. (elektrolytter, karbohydrater)
Rehydrex med glucos Fresenius Kabi inf. (elektrolytter, karbohydrater)
Salidex Braun inf.
B05B B03Trometamol
Tribonat Fresenius Kabi inf.
B05B COppløsninger for fremkalling av osmotisk diurese
B05B C01Mannitol
Mannitol Baxter Viaflo Baxter inf.
Mannitol Fresenius Kabi Fresenius Kabi inf.