Aripiprazole

Sandoz

Antipsykotikum.

ATC-nr.: N05A X12

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 N05A X12
Aripiprazol
 
PNEC: 0,261 μg/liter
Salgsvekt: 26,40699 kg
Miljørisiko: Bruk av aripiprazol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Aripiprazol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Aripiprazol brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 23.09.2019) er utarbeidet av Otsuka Pharma Scandinavia.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER 5 mg, 10 mg, 15 mg og 30 mg: Hver tablett inneh.: Aripiprazol 5 mg, resp. 10 mg, 15 mg og 30 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 5 mg: Indigokarmin (E 132). 10 mg og 30 mg: Rødt jernoksid (E 172). 15 mg: Gult jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Schizofreni hos voksne og ungdom ≥15 år. Moderat til alvorlig manisk episode ved bipolar I lidelse og forebygging av tilbakefall med nye maniske episoder hos voksne som i hovedsak tidligere har hatt maniske episoder, hvor de maniske episodene responderte på aripiprazolbehandling. Opptil 12 ukers behandling av moderat til alvorlig manisk episode ved bipolar I lidelse hos ungdom ≥13 år.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Bør tas til samme tid hver dag. Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele sammen med vann.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Abilify «Otsuka Pharmaceutical»


Sist endret: 15.11.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

29.04.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Aripiprazole, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5 mg14 stk. (blister)
599052
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
283,40 (trinnpris 209,90)C
28 stk. (blister)
536712
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
530,60 (trinnpris 383,60)C
56 stk. (blister)
122354
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
969,20 (trinnpris 731,10)C
10 mg14 stk. (blister)
081900
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
283,40 (trinnpris 209,90)C
56 stk. (blister)
524937
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
969,20 (trinnpris 731,10)C
15 mg28 stk. (blister)
066235
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
559,80 (trinnpris 387,50)C
56 stk. (blister)
489348
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
1073,70 (trinnpris 738,80)C
30 mg56 stk. (blister)
440731
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
2006,90 (trinnpris 1392,80)C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

antipsykotikum (antipsykotika, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

maniske episoder: En manisk episode kjennetegnes av et unormalt høyt stemningsleie og sterkt økt ukritisk aktivitet i minst 1 uke.

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.