Antibiotikum.

ATC-nr.: S01A A27

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 J01D C02
Cefuroksim
 
PNEC: 76 μg/liter
Salgsvekt: 149,49075 kg
Miljørisiko: Bruk av cefuroksim gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Cefuroksim har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Cefuroksim er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 28.03.2017) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg: Hvert hetteglass inneh.: Cefuroksimnatrium 52,6 mg tilsv. cefuroksim 50 mg.


Indikasjoner

Antibiotikaprofylakse mot postoperativ endoftalmitt etter kataraktoperasjon. Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for korrekt bruk av antibakterielle legemidler, inkl. retningslinjer for antibiotikaprofylakse ved øyekirurgi.

Dosering

Voksne: Anbefalt dose er 0,1 ml rekonstituert oppløsning, dvs. 1 mg cefuroksim. Ikke injiser mer enn anbefalt dose.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Barn og ungdom: Optimal dose og sikkerhet ikke fastslått. Eldre: Dosejustering ikke nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: 1 hetteglass til engangsbruk. Rekonstitueres med 5 ml natriumkloridoppløsning 0,9%, se pakningsvedlegg. Inspiseres visuelt for partikler og misfarging før bruk.
Administrering: Kun til intrakameral bruk. Injiseres av øyekirurg langsomt i fremre øyekammer på slutten av kataraktoperasjonen, under aseptiske betingelser anbefalt ved kataraktkirurgi.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre cefalosporiner.

Forsiktighetsregler

Spesiell forsiktighet skal utvises ved tidligere allergisk reaksjon mot penicilliner eller andre betalaktamer, da kryssreaksjoner kan forekomme. Ved risiko for infeksjoner med resistente stammer, f.eks. ved tidligere kjent infeksjon eller oppvekst av MRSA (meticillinresistente Staphylococcus aureus), skal et alternativt profylaktisk antibiotikum vurderes. I fravær av data for spesielle pasientgrupper (med høy risiko for infeksjoner, komplisert katarakt, andre operasjoner i kombinasjon med kataraktoperasjon, alvorlig thyreoideasykdom, <2000 korneaendotelceller) skal cefuroksim kun brukes etter grundig nytte-/risikovurdering. Bruk av preparatet bør ikke anses som et isolert tiltak, og andre omstendigheter er også av betydning, som profylaktisk antiseptisk behandling. Endoteltoksisitet i kornea er ikke rapportert ved anbefalt dosering, men kan ikke utelukkes og legen bør derfor være oppmerksom på mulig risiko.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se S01A A27
Systemisk eksponering forventes å være ubetydelig, og systemiske interaksjoner er lite sannsynlig. Det er ikke sett uforlikeligheter med de vanligst brukte legemidlene ved kataraktkirurgi.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kan brukes.
Amming: Kan brukes.
Fertilitet: Ukjent om fertilitet påvirkes.
Cefuroksim

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Immunsystemet
Svært sjeldneAnafylaktisk reaksjon
Øye
Ukjent frekvensMakulaødem
FrekvensBivirkning
Svært sjeldne
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon
Ukjent frekvens
ØyeMakulaødem

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Kan gi permanent og alvorlig synstap. 40-50 × anbefalt dose ga redusert synsskarphet, alvorlig fremre segmentinflammasjon og uttalt makulaødem. 10-100 × anbefalt dose ga øyetoksisitet, inkl. korneaødem som opphørte i løpet av noen uker, forbigående økt intraokulært trykk, tap av endotelceller i kornea og skader sett ved elektroretinografi.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer bakteriell celleveggsyntese etter binding til penicillinbindende proteiner (PBP), med påfølgende bakteriecellelyse og -død. Gjennomsnittlig intrakameralt nivå er 2614 ± 209 mg/liter og 1027 ± 43 mg/liter, hhv. 30 sekunder og 60 minutter etter intrakameral injeksjon.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C og i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Skal brukes omgående etter rekonstituering.

Sist endret: 30.10.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.08.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Aprokam, PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 mg10 × 50 mg (hettegl. m/kanyler)
472338
SPC_ICON-
-
635,50C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

katarakt (grå stær): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

makulaødem (maculaødem): Hevelse i makula.

økt intraokulært trykk (økt iop, forhøyet intraokulært trykk): Forhøyet væsketrykk i øyet.