Alcaine

Alcon

Lokalanestetikum.

ATC-nr.: S01H A04

 ØYEDRÅPER 5 mg/ml: 1 ml inneh.: Proksymetakainhydroklorid 5 mg, glyserol, benzalkoniumklorid, saltsyre og/eller natriumhydroksid, renset vann til 1 ml.


Indikasjoner

Lokalanestesi i oftalmologisk praksis.

Dosering

Voksne, inkl. eldre: 1-2 dråper.
Barn: Sikkerhet og effekt ikke fastslått.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- og nyrefunksjon: Sikkerhet og effekt ikke fastslått.
Administrering: Til okulær bruk. Hvis det brukes sammen med andre øyepreparater bør preparatene gis med minst 5 minutters mellomrom.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Brukes med forsiktighet ved hjertesykdom eller hypertyreose pga. økt risiko for utvikling av systemisk toksisitet. Bruk av anestetika lokalt i øyet over lengre tid kan redusere varigheten av bedøvelsen. Langtidsbruk eller misbruk kan ha toksisk effekt på hornhinneepitelet og forårsake epitelskade, som kan føre til permanent hornhinneskade. Pasienten må instrueres om at pga. bedøvelsen vil øyet være ufølsomt, og at utilsiktede øyeskader må unngås. Proksymetakain kan gi allergisk kontaktdermatitt. Unngå at øyedråpene kommer i kontakt med huden. Benzalkoniumklorid kan gi øyeirritasjon og misfarging av myke kontaktlinser. Unngå kontakt med myke kontaktlinser. Bruk av kontaktlinser anbefales heller ikke før bedøvelsen har gått ut.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Systemisk eksponering for proksymetakain anses å være liten. Det er sannsynligvis liten risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det nyfødte barnet.
Amming: Systemisk eksponering for proksymetakain anses å være liten. Det er lite sannsynlig at barn som ammes blir påvirket.
Fertilitet: Data mangler. Pga. lav systemisk eksponering anses det ikke å være noen risiko for skadelige effekter på fertilitet.
Proksymetakain

Bivirkninger

Ukjent frekvens: Immunsystemet: Overfølsomhet. Nevrologiske: Depresjon, synkope. Øye: Smerter i øyet, irritasjon i øyet, okulær hyperemi, keratitt, kornealt ødem, iritis, korneal erosjon, korneal opasitet, uklart syn, fotofobi, mydriase, hevelse i øyet, ubehag i øyet, økt tåreflom.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: De systemiske effektene manifesteres som stimulering av CNS, og kan omfatte nervøsitet, skjelving eller kramper etterfulgt av CNS-depresjon, bevissthetstap og respirasjonsdepresjon.
Behandling: Systemiske effekter skal behandles symptomatisk og støttende. Pasienten beroliges, bronkiene holdes åpne og oksygen gis. Hvis kramper inntreffer selv om oksygen gis, bør små mengder av hurtigvirkende barbiturater eller diazepam gis i.v. Ved sirkulatorisk sjokk gis vasodepressorer, som efedrin eller metaraminol i.v.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For lokalanestetika S01H

Egenskaper

Klassifisering: Aminobenzosyreester. Hurtig innsettende anestesi som varer ca. 15 minutter. Virker ikke irriterende.
Virkningsmekanisme: Hindrer ledning av nerveimpulser.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Åpnet pakning skal brukes innen 4 uker for den enkelte pasient og 1 uke for flere pasienter (klinikk).

Sist endret: 18.09.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.06.2017


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Alcaine, ØYEDRÅPER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5 mg/ml15 ml (flaske)
132845
SPC_ICON-
-
67,20C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

cns (sentralnervesystemet): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

fotofobi (lysskyhet, okulær lysoverfølsomhet, okulær lysømfintlighet): Når lys som treffer øyet oppfattes som plagsomt eller direkte smertefullt.

hypertyreose (hypertyreoidisme, tyreotoksikose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

keratitt (hornhinnebetennelse, korneal inflammasjon): Betennelse øyets hornhinne. Forårsakes av skade, bakterier, virus, sopp eller autoimmun sykdom. Symptomer er smerter, lysskyhet, nedsatt syn, tåreflod og sammenkniping av øyet.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

korneal erosjon (hornhinneerosjon): Skader (rift eller avskrapning) i øyets horhinne.

mydriase (mydriasis, pupilldilatasjon, utvidede pupiller, store pupiller): Utvidet pupill.

respirasjonsdepresjon (åndedrettsdepresjon, respirasjonshemming): Svekket pustefunksjon, noe som gjør det vanskelig for kroppen å opprettholde oksygenkonsentrasjonen og å fjerne karbondioksid fra blodet. Legemiddegruppen opioider (sentraltvirkende smertestillende midler) har respirasjonsdepresjon som bivirkning.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.