Sporelementtilskudd.

ATC-nr.: B05X A31

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 V03A B21
Kaliumjodid
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 31.05.2018) er utarbeidet av Laboratoire Aguettant.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 A01A A01
Natriumfluorid
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 31.05.2018) er utarbeidet av Laboratoire Aguettant.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 A12C E02
Natriumselenitt
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 31.05.2018) er utarbeidet av Laboratoire Aguettant.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 B05X A12
Sinkklorid
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.07.2017) er utarbeidet av Fresenius Kabi.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning: 1 ml inneh.: Kromklorid (6 H2O) 5,33 µg, kobberklorid (2 H2O) 0,1 mg, jernklorid (6 H2O) 0,54 mg, manganklorid (4 H2O) 19,8 µg, kaliumjodid 16,6 µg, natriumfluorid 0,21 mg, natriummolybdat (2 H2O) 4,85 µg, natriumselenittanhydrat 17,3 µg, sinkklorid 1,05 mg. Sporelementinnh.: Cr3+ 0,02 µmol (1 µg), Cu2+ 0,6 µmol (38 µg), Fe3+ 2 µmol (110 µg), Mn2+ 0,1 µmol (5,5 µg), I- 0,1 µmol (13 µg), F- 5 µmol (95 µg), MoO42- 0,02 µmol (1,9 µg som Mo6+), SeO32- 0,1 µmol (7,9 µg (som Se4+), Zn2+ 7,7 µmol (500 µg). Elektrolyttinnh.: Na+ 120 µg (5,2 µmol), K+ 3,9 µg (0,1 µmol). Xylitol, saltsyre (for justering av pH til 2,5), vann til injeksjonsvæsker til 1 ml. Osmolalitet: Ca. 3100 mosmol/kg vann.


Indikasjoner

Sporelementtilskudd for å dekke basale til moderat økte behov ved parenteral ernæring.

Dosering

Voksne: 10 ml dekker det basale eller lett forhøyede daglige behov for sporelementer.
Barn >15 kg: 0,1 ml/kg kroppsvekt/dag.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon eller mild kolestase: Dosen skal tilpasses, se også Forsiktighetsregler.
Tilberedning/Håndtering: Blandbarhet: Tilsetning skal utføres aseptisk. For informasjon om kompatible tilsetninger kontaktes firma.
Administrering: Skal ikke gis ufortynnet. Skal gis som i.v. infusjon fortynnet i parenteral ernæringsblanding. Til engangsbruk. Bør brukes umiddelbart etter fortynning. Infusjonen skal avsluttes innen 24 timer etter tilsetning av Addaven.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Total galleobstruksjon. Wilsons sykdom, hemokromatose. Barn <15 kg.

Forsiktighetsregler

Parenteral administrering av jern og jod kan i sjeldne tilfeller forårsake overfølsomhetsreaksjoner, inkl. alvorlige og potensielt dødelige anafylaktiske reaksjoner. Pasienten bør observeres klinisk mht. tegn og symptomer på overfølsomhetsreaksjoner. Ved overfølsomhetsreaksjoner skal infusjonen umiddelbart avbrytes og nødvendige tiltak iverksettes. Dersom jern tas oralt samtidig med infusjon av Addaven bør det totale jerninntaket bestemmes for å unngå jernakkumulering. Forsiktighet bør utvises ved bruk til pasienter med redusert leverfunksjon. Leverdysfunksjon, inkl. nedsatt gallesekresjon, kan forstyrre utskillelsen av sporelementer, noe som gir risiko for akkumulering. Forsiktighet bør utvises ved bruk til pasienter med redusert nyrefunksjon ettersom utskillelse av sporelementer da kan være kraftig nedsatt. Hos pasienter på langtids parenteral ernæring (>4 uker) skal plasmanivået av sporelementer følges, spesielt mangan. Ved markant økt behov for enkelte sporelementer kan behandlingen justeres med separate tillegg.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Økt risiko for akkumulering av sporelementer ved lever- eller nyreinsuffisiens.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Inneholder en blanding av sporelementer i mengder som normalt absorberes fra orale dietter og skal ikke ha farmakologiske effekter utover det å opprettholde eller gjenopprette normal ernæringsstatus.

Sist endret: 14.01.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.11.2015


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Addaven, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
20 × 10 ml (PP-plastamp.)
497556
SPC_ICON-
-
760,70C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

hemokromatose: Sykdom som gir opphopning av jern i ulike organer.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

parenteral (parenteralt): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).

wilsons sykdom (hepatikolentikulær degenerasjon): Arvelig tilstand som gir økt konsentrasjon av kobber i celler, hvilket gir celledød i levervev og hjernevev.