Aciklovir Norfri

Evolan Pharma

Antiviralt middel, nukleosidanalog.

ATC-nr.: D06B B03

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 J05A B01
Aciklovir
 
PNEC: 200 μg/liter
Salgsvekt: 425,851065 kg
Miljørisiko: Bruk av aciklovir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Aciklovir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Aciklovir er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 02.02.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

HUDSTIFT 5%: 1 g inneh.: Aciklovir 50 mg, ricinusolje, hardfett, karnaubavoks, hvit vaselin, bivoks, oktyldodekanol, butylhydroksytoluen, vaniljearoma.


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av prodrom og tidlige former av residiverende munnsår forårsaket av herpes simplex-virus.
Reseptfri bruk: Behandling av tidlige tegn på munnsår forårsaket av herpes simplex-virus.

Dosering

Voksne og barn >12 år: Hudstiften påsmøres hver 4. time i den våkne delen av døgnet, dvs. 5 ganger daglig. Bør smøres på lesjonene eller lesjoner under utvikling så snart som mulig, fortrinnsvis under de tidligste stadier (prodrom eller erytem). Behandlingen kan også startes under senere stadier (papel eller blære). Behandlingen bør vare i 5 dager. Dersom såret ikke er tilhelet kan behandlingen utvides til 10 dager.
Spesielle pasientgrupper: Barn <12 år: Ingen erfaring med behandling.
Tilberedning/Håndtering: Stiften skal ikke deles med andre.
Administrering: Hvis stiften er oppvarmet, f.eks. i hånden eller i lommen, blir den mykere og lettere å påføre. Smør på nok stift til å dekke hele området inkl. ytterkantene. Dersom bruk sammenfaller med et måltid, skal stiften påføres etter man har spist.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for aciklovir, valaciklovir, butylhydroksytoluen eller øvrige hjelpestoffer.

Forsiktighetsregler

Bør ikke påsmøres slimhinner, f.eks. i munnen, øynene eller vagina, da stiften kan irritere. Særlig forsiktighet må utvises for å unngå feilbruk av stiften i øynene. Ved alvorlig nedsatt immunforsvar (f.eks. aidspasienter eller pasienter som nylig har gjennomgått benmargstransplantasjon) bør oral administrering vurderes. Slike pasienter bør rådes til å oppsøke lege for behandling av alle infeksjoner. Hjelpestoffer: Inneholder butylhydroksytoluen og ricinusolje som kan gi lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem), eller irritasjon i øyne og slimhinner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se D06B B03
Ingen interaksjonsstudier er utført.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Systemisk eksponering av aciklovir etter topikal applisering er svært lav. Det er ikke påvist økning i antall misdannelser blant barn av mødre som hadde fått aciklovir, sammenlignet med den øvrige populasjonen. Preparatet bør likevel bare brukes under graviditet dersom fordelen oppveier en mulig risiko.
Amming: Aciklovir går over i morsmelk, men systemisk absorpsjon etter lokal administrering er minimal. Det er lite sannsynlig at barn som ammes blir påvirket.
Fertilitet: Ingen tilgjengelig informasjon om påvirkning på human kvinnelig fertilitet. En studie viste ingen klinisk signifikant effekt på mannlig fertilitet.
Aciklovir

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Hud
Mindre vanligeKløe
Forbigående brennende følelse eller stikking etter påføring.
Mild hudtørrhet eller hudflassing.
SjeldneErytem
Kontaktdermatitt umiddelbart etter påføring. I sensitivitetstester har dette for det meste vært forårsaket av hjelpestoffer i krembasen og ikke aciklovir.
Immunsystemet
Svært sjeldneUmiddelbare overfølsomhetsreaksjoner som inkluderer angioødem og urticaria.
FrekvensBivirkning
Mindre vanlige
HudKløe
Forbigående brennende følelse eller stikking etter påføring.
Mild hudtørrhet eller hudflassing.
Sjeldne
HudErytem
Kontaktdermatitt umiddelbart etter påføring. I sensitivitetstester har dette for det meste vært forårsaket av hjelpestoffer i krembasen og ikke aciklovir.
Svært sjeldne
ImmunsystemetUmiddelbare overfølsomhetsreaksjoner som inkluderer angioødem og urticaria.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Risiko for overdosering er usannsynlig. En hudstift à 3 g inneholder kun 150 mg aciklovir og det er liten sannsynlighet for bivirkninger om innholdet inntas peroralt.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For aciklovir J05A B01

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Aciklovir fosforyleres til den aktive metabolitten aciklovirtrifosfat i den herpesinfiserte cellen ved tilstedeværelse av herpes simplex-kodet tymidinkinase. Aciklovirtrifosfat forhindrer viral DNA-syntese ved å fungere som substrat for og hemmer av herpesspesifikk DNA-polymerase.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

Pakninger uten resept

Hudstift inntil 3 g er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 22.05.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

13.02.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Aciklovir Norfri, HUDSTIFT:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5%3 g
564867
SPC_ICON-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

benmargstransplantasjon: Overføring av benmarg fra et individ (dyr eller menneske) til et annet.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.