Accusol 35

Accusol 35 Kalium 2 mmol/l

Accusol 35 Kalium 4 mmol/l

Nikkiso

Hemodialysekonsentrat.

ATC-nr.: B05Z B-

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 A12A A07
Kalsiumklorid
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.07.2017) er utarbeidet av Fresenius Kabi.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 A12C C01
Magnesiumklorid
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.07.2017) er utarbeidet av Fresenius Kabi.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 B05X A02
Natriumhydrogenkarbonat
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 28.08.2018) er utarbeidet av BioPhausia.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 A12C A01
Natriumklorid
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 28.08.2018) er utarbeidet av BioPhausia.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

HEMODIALYSE-/HEMODIAFILTRERINGS-/HEMOFILTRERINGSVÆSKE: Accusol 35: 1000 ml inneh.: Kalsiumkloriddihydrat 257 mg, magnesiumkloridheksahydrat 102 mg, natriumklorid 6,12 g, natriumhydrogenkarbonat 2,94 g, vann til injeksjonsvæsker til 1000 ml. Elektrolyttinnh.: Ca2+ 1,75 mmol, Mg2+ 0,5 mmol, Na+ 140 mmol, Cl- 109,3 mmol, HCO3- 35 mmol. pH 7-7,5. Osmolaritet: 287 mosmol/liter.


HEMODIALYSE-/HEMODIAFILTRERINGS-/HEMOFILTRERINGSVÆSKE: Accusol 35 Kalium 2 mmol/l: 1000 ml inneh.: Kalsiumkloriddihydrat 257 mg, magnesiumkloridheksahydrat 102 mg, natriumklorid 6,12 g, kaliumklorid 149 mg, vannfri glukose 1 g, natriumhydrogenkarbonat 2,94 g, vann til injeksjonsvæsker til 1000 ml. Elektrolyttinnh.: Ca2+ 1,75 mmol, Mg2+ 0,5 mmol, Na+ 140 mmol, K+ 2 mmol, Cl- 111,3 mmol, vannfri glukose 5,55 mmol, HCO3- 35 mmol. pH 7,4. Osmolaritet: 296 mosmol/liter.


HEMODIALYSE-/HEMODIAFILTRERINGS-/HEMOFILTRERINGSVÆSKE: Accusol 35 Kalium 4 mmol/l: 1000 ml inneh.: Kalsiumkloriddihydrat 257 mg, magnesiumkloridheksahydrat 102 mg, natriumklorid 6,12 g, kaliumklorid 298 mg, vannfri glukose 1 g, natriumhydrogenkarbonat 2,94 g, vann til injeksjonsvæsker til 1000 ml. Elektrolyttinnh.: Ca2+ 1,75 mmol, Mg2+ 0,5 mmol, Na+ 140 mmol, K+ 4 mmol, Cl- 113,3 mmol, vannfri glukose 5,55 mmol, HCO3- 35 mmol. pH 7,4. Osmolaritet: 300 mosmol/liter.


Indikasjoner

Accusol 35: Behandling av akutt og kronisk nyresvikt, som erstatningsvæske ved hemofiltrering og hemodiafiltrering og som dialysevæske ved hemodialyse og hemodiafiltrering. Primært for pasienter med hyperkalemi. Accusol 35 Kalium 2 mmol/l: Behandling av akutt og kronisk nyresvikt, som erstatningsvæske ved hemofiltrering og hemodiafiltrering og som dialysevæske ved hemodialyse og hemodiafiltrering. Accusol 35 Kalium 4 mmol/l: Behandling av akutt og kronisk nyresvikt, som erstatningsvæske ved hemofiltrering og hemodiafiltrering og som dialysevæske ved hemodialyse og hemodiafiltrering. Primært for pasienter med hypokalemi og normokalemi.

Dosering

Som erstatningsvæske: Dosen bestemmes av pasientens kliniske status samt av ultrafiltreringshastigheten, og skal sikre en tilstrekkelig elektrolytt-/væskebalanse. Administreres i blodomløpet som går utenfor kroppen, enten i pre- og/eller postfortynningsmetode. Kronisk nyresvikt hos voksne inkl. eldre: 7-35 ml/kg/time. Akutt nyresvikt hos voksne inkl. eldre: 20-35 ml/kg/time.
Som dialysevæske: Dosen avhenger av terapiform, hyppighet og varighet av behandlingen, og bestemmes av lege ut ifra pasientens kliniske status. Administreres via dialyserommet i dialysatoren ved hemodialyse, og via arterie- eller veneslangen ved hemofiltrering.
Tilberedning/Håndtering: Les pakningsvedlegget. Kompatibiliteten til legemidler må sjekkes før ev. tilsetning. Etter at ytterposen er fjernet, åpnes umiddelbart den lange forseglingen (forsegling mellom kamrene) for å blande de 2 oppløsningene. Deretter åpnes den korte SafetyMoon-forseglingen (forsegling nær tilkoblingsport) for administrering av blandet oppløsning.
Administrering: Se over og Forsiktighetsregler.

Kontraindikasjoner

Accusol 35 og Accusol 35 Kalium 2 mmol/l: Hypokalemi, med mindre det samtidig gis tilpasset kaliumtilskudd. Accusol 35 Kalium 4 mmol/l: Hyperkalemi Metabolsk alkalose. Nyresvikt med økt hyperkatabolisme i tilfeller der uremiske symptomer ikke lenger kan lindres ved hemofiltrering. Utilstrekkelig blodgjennomstrømning fra vaskulær tilgang. Ved høy blødningsrisiko pga. systemisk antikoagulering.

Forsiktighetsregler

Hvitt bunnfall av kalsiumkarbonat er sett i pre- og postdilusjonsslangene i forbindelse med bruk av Accusol 35. Disse slangene skal derfor kontrolleres nøye hvert 30. minutt for å forsikre at oppløsningen i slangene er klar og uten partikler. I noen tilfeller kan bunnfallet oppstå flere timer etter behandlingsstart. Ved bunnfall må Accusol 35 oppløsningen og slangene erstattes umiddelbart, og pasienten må overvåkes nøye. Følgende må overvåkes nøye: Væskebalansen, syre-base- og elektrolyttbalansen (kloremi, fosfatemi, kalsemi, magnesemi, natremi). Kalemi må overvåkes regelmessig før/under behandling. Ved hypokalemi kan kaliumtilskudd være nødvendig og/eller bytte til en erstatningsvæske med høyere kaliumkonsentrasjon. Ved hyperkalemi kan filtreringshastigheten økes og/eller det kan byttes til en erstatningsvæske med lavere kaliumkonsentrasjon, i tillegg til vanlige tiltak for intensivmedisin. Glukosenivået overvåkes nøye, spesielt hos diabetikere. Alkalose kan oppstå hvis den lange forseglingen (mellom de 2 kamrene) ikke er åpnet og oppløsning i kammer B gis. Vanlige tegn/symptomer på alkalose er kvalme, letargi, hodepine, arytmi og pustebesvær. Plasmakaliumnivåene hos pasienter som bruker hjerteglykosider, må overvåkes nøye pga. økt risiko for hypokalemi assosierte arytmier. Accusol 35 er kalium- og glukosefri.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se B05Z B
Blodkonsentrasjonen av andre legemidler kan endres under hemodialyse, hemofiltrering og hemodiafiltrering. Økt risiko for hypokalemi-assosierte arytmier hos pasienter som bruker hjerteglykosider. D-vitamin og legemidler som inneholder kalsium, kan øke risikoen for hyperkalsemi (f.eks. kalsiumkarbonat som opptrer som en kalium-chelator). Hvis det i tillegg gis natriumbikarbonaterstatning, kan risikoen for metabolsk alkalose øke.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Gis til gravide og ammende kun hvis det er absolutt nødvendig.

Bivirkninger

Mulige bivirkninger relatert til preparatet: Metabolsk alkalose, elektrolyttforstyrrelser og/eller forstyrrelser i væskebalansen som hypofosfatemi, hypoglykemi, hypo- og hypervolemi, hypo- og hypertensjon. Mulige bivirkninger relatert til behandlingen: Blod: Blødninger, koagulasjon. Gastrointestinale: Kvalme, brekninger. Muskel-skjelettsystemet: Muskelkramper. Sirkulatoriske: Hypotensjon. Øvrige: Infeksjoner, luftembolisme.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Hypervolemi og elektrolyttforstyrrelser.
Behandling: Justering av ultrafiltreringshastigheten og volumet på oppløsningen som administreres. Forstyrrelser i elektrolyttbalansen bør håndteres iht. den bestemte elektrolyttforstyrrelsen.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Som erstatningsvæske: Tilfører elektrolytter og vann til hydrering, og fungerer alkaliniserende. Som dialysevæske: Fjerner metabolske avfallsprodukter fra blodet og bidrar til å motvirke forstyrrelser i serumelektrolytt- og/eller væskebalansen.

Sist endret: 26.10.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

08.07.2016


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Accusol 35, HEMODIALYSE-/HEMODIAFILTRERINGS-/HEMOFILTRERINGSVÆSKE:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2 × 5000 ml (tokammerpose)
465222
SPC_ICON-
-
366,50C

Accusol 35 Kalium 2 mmol/l, HEMODIALYSE-/HEMODIAFILTRERINGS-/HEMOFILTRERINGSVÆSKE:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2 × 5000 ml (tokammerpose)
453226
SPC_ICON-
-
366,50C

Accusol 35 Kalium 4 mmol/l, HEMODIALYSE-/HEMODIAFILTRERINGS-/HEMOFILTRERINGSVÆSKE:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2 × 5000 ml (tokammerpose)
387750
SPC_ICON-
-
366,50C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

alkalose (baseose): Forstyrrelse i kroppens syre-basebalanse. En redusert hydrogenionkonsentrasjon fører til at blodets pH (surhetsgrad) stiger over 7,45.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hemodialyse: Metode som fjerner avfallsstoffer og overskuddsvæske fra kroppen ved hjelp av en dialysemaskin.

hemofiltrering: Metode som brukes til å rense blodet når nyrene ikke selv er i stand til å gjøre det, for eksempel ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Pasientens blod føres gjennom et filter i et apparat der avfallsstoffer filtreres ut og fjernes fra blodet.

hyperkalemi (kaliumoverskudd): For høyt kaliumnivå i blodet.

hyperkalsemi (kalsiumoverskudd): Unormalt høyt kalsiumnivå i blodet. Kan ha flere årsaker, blant annet kreft og høyt D-vitamininntak.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypofosfatemi (fosfatmangel): Unormalt lavt nivå av fosfat i blodet. Kan blant annet gi svakhet og kramper, og kan sees ved flere ulike sykdomstilstander.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.