Oppdatert fra Legemiddelverket: 28.03.2017, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Pasientvarsler fra Legemiddelverket

Ekvacillin vil ikke lenger markedsføres fra 1. mai 2017

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 24.03.2017


Ekvacillin 500 mg tabletter meldes som ikke markedsført («Midlertidig utgått») i Norge fra 01.05.2017, etter ønske fra produsent. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Mangel på Apolar med dekvalin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 28.02.2017


Det er for tiden mangel på salven Apolar med dekvalin. Forventet levering har blitt ytterligere forsinket og er nå tidligst tilbake september 2017. Ta kontakt med legen din som kan vurdere annen behandling.


Varselet gjelder følgende preparater: Apolar, Apolar med dekvalin «Actavis»

Mangel på Tolvon tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 21.02.2017


Fra mars 2017 blir det leveringsproblemer for medisinen Tolvon «MSD» 30 mg i Norge. Denne vil i beste fall være tilgjengelig igjen fra juni 2017. På apoteket får du derfor i en periode fremover utenlandsk pakning med samme medisin.


Varselet gjelder følgende preparater: Tolvon «MSD»

Cometriq - Mangelfull info i pakningsvedlegg

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 12.01.2017


Enkelte pakninger av Cometriq (kabozantinib) inneholder en uttdatert versjon av pakningsvedlegget. Det mangler informasjon om at du må snakke med legen din hvis du har alvorlig lever- eller nyresykdom eller hvis du bruker visse medisiner samtidig. Forsikre deg om at du har hatt en dialog med legen din om bruk av Cometriq.


Varselet gjelder følgende preparater: Cometriq «Ipsen»

Leveringsproblemer for Trampalgin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 03.01.2017


Det er for tiden produksjonsproblemer for Trampalgin tabletter. På apoteket vil du derfor kunne få svensk/finsk pakning av samme preparat.


Varselet gjelder følgende preparater: Trampalgin «Weifa»

Mangel på Estradot depotplaster

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 09.12.2016


Det er for tiden leveringsproblemer for Estradot depotplaster. Det er derfor bestemt at apoteket kan gi deg utenlandske pakninger. Spør på apoteket eller rådfør deg med legen din hvis du har spørsmål.


Varselet gjelder følgende preparater: Estradot «Novartis»

Langvarig mangel på Pranolol 20 mg og 40 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.02.2016


Det er for tiden mangel på norske pakninger av blodtrykksmedisinen Pranolol 20 mg og 40 mg i Norge. Mangelsituasjonen er forventet å vare til juli 2017. Derfor kan du få utlevert utenlandske pakninger på apoteket. Det er viktig at du ikke slutter å ta medisinen din.


Varselet gjelder følgende preparater: Pranolol «Actavis»