Mucomyst

Meda

Mukolytikum. Antidot ved paracetamolforgiftning.

ATC-nr.: R05C B01

  
  Står ikke på WADAs dopinglisteINHALASJONSVÆSKE TIL NEBULISATOR, oppløsning 200 mg/ml: (kan administreres parenteralt ved paracetamolforgiftning): 1 ml inneh.: N-acetylcystein 200 mg, natriumedetat, natriumhydroksid til pH 7, sterilt vann til 1 ml.


Indikasjoner: 

Luftveislidelser med patologisk slimdannelse, f.eks. cystisk fibrose, atelektase. Under og etter narkose ved postoperative lungekomplikasjoner, behandling etter trakeotomi, torakalt trauma, og diagnostiske undersøkelser av bronkiene. Paracetamolforgiftning.

Dosering:

Som mukolytikum: 1-3 ml inhaleres via forstøverapparat 3-4 ganger daglig. Når ca. 3/4 av dosen er brukt, fortynnes resterende mengde med like meget, f.eks. fysiologisk saltvann i forstøverapparatet, for å unngå konsentrasjonsøkning. Kan blandes med bronkodilaterende inhalasjonsvæsker, f.eks. Bricanyl. Ved direkte instillasjon (f.eks. etter trakeotomi) gis 1-2 ml med intervaller på 1-4 timer, kan ev. fortynnes med like meget fysiologisk saltvann.
Ved paracetamolforgiftning: Parenteralt: Initialt 150 mg/kg i 200-300 ml glukoseoppløsning 50 mg/ml gitt i.v. over 15 minutter. Deretter 50 mg/kg i 500 ml gitt over 4 timer og 100 mg/kg i 1000 ml gitt over de neste 16 timer. Per os: Initialt 140 mg/kg deretter 70 mg/kg hver 4. time i 1-2 døgn. Fortynnes i f.eks. saft.

Kontraindikasjoner: 

Bruk hos barn <2 år, unntatt ved behandling av paracetamolforgiftning. Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler: 

Virkningen kan føre til store mengder tyntflytende sekret, derfor er det viktig med tilstrekkelig drenasje. Acetylcystein bør brukes med forsiktighet til astmatiske pasienter, eller ved tidligere bronkspasmer.

Graviditet/Amming:

Overgang i placenta: Sikkerheten ved bruk under graviditet er ikke klarlagt. Preparatet skal bare brukes dersom fordelen oppveier en mulig risiko. Overgang i morsmelk: Ukjent. Bør ikke brukes under amming.

Bivirkninger:

Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Kvalme og diaré. Mindre hyppige: Gastrointestinale: Magesmerter. Luftveier: Bronkospasme. Sjeldne (<1/1000): Gastrointestinale: Uvelhet, stomatitt. Hud: Eksantem, pruritus, uticaria, angioødem. Luftveier: Rhinitt. Øvrige: Anafylaktisk reaksjon (ved infusjon).

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning:

Se Giftinformasjonens anbefalinger R05C B01.

Egenskaper:

Virkningsmekanisme: Virker ved å senke viskositeten av seigt sekret. Effekten som er maks. ved pH 7-9, oppnås ved reaksjon mellom substansens frie sulfhydrylgruppe og disulfidbindingene i sekretet. Mukolytisk effekt inntrer etter ca. 1 minutt og er maks. etter 5-10 minutter. Motvirker leverskade ved paracetamolforgiftning ved å øke glutatkonsentrasjonen i levercellene. Metabolitter av paracetamol konjugeres med glutat og utskilles i urinen.

Oppbevaring og holdbarhet: 

Åpnet flaske oppbevares i kjøleskap. Til inhalasjon kan oppløsningen brukes inntil 4 uker etter anbrudd. Som injeksjonsvæske må innholdet anvendes innen 1 døgn.

Andre opplysninger: 

Acetylcystein reagerer med visse materialer som kan inngå i inhalasjonsapparater, f.eks. gummi, jern og kobber. Derimot angripes ikke glass, aluminium, rustfritt stål, krom, tantal. Inhalasjonsapparatet bør rengjøres umiddelbart etter bruk. Uforlikeligheter: Ampicillinnatrium, erytromycinlaktobionat og enkelte tetrasykliner kan være uforlikelige eller inaktiveres ved blanding med acetylcystein.

Sist endret: 04.02.2014
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV:

24.06.2013

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Mucomyst, INHALASJONSVÆSKE TIL NEBULISATOR, oppløsning:

StyrkePakningVarenrPris (kr)1R.gr.2Refusjon3SPC
200 mg/ml10 × 10 ml (hettegl.) 019249414,60CR05CB01_1SPC_ICON

1 Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

2 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.

3Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. Det kan søkes om Individuell refusjon for pakninger som ikke har forhåndsgodkjent refusjon.


Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

Anafylaktisk reaksjon (Anafylaksi): En akutt og alvorlig allergisk reaksjon. En allergisk reaksjon er når kroppens immunsystem reagerer på en relativt harmløs substans. I verste fall kan det resultere i et anafylaktisk sjokk, som innebærer pustebesvær og kraftig blodtrykksfall.

Angioødem: Opphovning i huden, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Angioødem kan forekomme ved allergi, men også f.eks. varme, sollys og trykk kan være utløsende faktorer. Noen ganger oppstår angioødem ved legemiddelbruk.

Antidot (Motgift): Motgift.

Atelektase: Lungekollaps.

Cystisk fibrose: Arvelig forstyrrelse i stoffskiftet som hovedsakelig rammer luftveiene og bukspyttkjertelen. Sykdommen medfører kraftig produksjon av seigt slim i lungene. Dette hemmer luftstrømmen og det blir vanskelig å puste. Slimet øker også infeksjonsrisikoen. Den økte slimmengden fører til celledød i lungene og i bukspyttkjertelen. Symptomer er hoste og pustebesvær, og ved infeksjon forekommer feber.

Rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

Stomatitt (Munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.