Mucomyst

Meda

Mukolytikum.

ATC-nr.: R05C B01

  
  Står ikke på WADAs dopinglisteBRUSETABLETTER 200 mg: Hver brusetablett inneh.: Acetylcystein 200 mg, sakkarinnatrium, natriumhydrogenkarbonat, vannfri natriumkarbonat, vannfri laktose, mannitol, natriumcyklamat, natriumsitratdihydrat, vannfri sitronsyre, sitronessens. Sitronsmak.


Indikasjoner: 

Kronisk bronkitt. Forsøksvis ved cystisk fibrose.

Dosering:

Kronisk bronkitt: 1 brusetablett 2-3 ganger daglig.
Cystisk fibrose: Barn 2-7 år: 1/2 brusetablett 2-4 ganger daglig. Barn >7 år: 1-2 brusetabletter 2-4 ganger daglig.
Administrering: Tas oppløst i et 1/2 glass vann.

Kontraindikasjoner: 

Bruk hos barn <2 år, unntatt ved ev. behandling av paracetamolforgiftning. Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler: 

Bør brukes med forsiktighet til astmatiske pasienter eller pasienter med tidligere bronkospasmer.

Interaksjoner: 

Absorpsjon av visse antibiotika, f.eks. cefaleksin, synes å bli redusert når acelylcystein gis samtidig, og bør derfor tas 1-2 timer før eller etter acetylcystein.
Vis interaksjoner for R05C B01

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet/Amming:

Overgang i placenta: Sikkerheten ved bruk under graviditet er ikke klarlagt. Dyrestudier viser ikke reproduksjonstoksiske effekter. Skal bare brukes ved graviditet hvis fordelen oppveier en mulig risiko. Overgang i morsmelk: Ukjent. Det er ikke klarlagt om barn som ammes kan påvirkes. Preparatet bør ikke brukes under amming.

Bivirkninger:

Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Kvalme og diaré. Mindre hyppige: Gastrointestinale: Magesmerter. Luftveier: Bronkospasmer. Sjeldne (<1/1000): Hud: Eksantem, pruritus, urticaria, angioødem.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning:

Se Giftinformasjonens anbefalinger R05C B01.

Egenskaper:

Klassifisering: Acetylcystein kan redusere hyppigheten av eksaserbasjoner ved kronisk bronkitt og har antagelig en mukoregulerende effekt. Virkningsmekanisme: Ennå ikke klarlagt. Absorpsjon: Absorberes raskt. Maks. plasmakonsentrasjon etter 1-2 timer.

Sist endret: 04.02.2014
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV:

24.02.2011

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Mucomyst, BRUSETABLETTER:

StyrkePakningVarenrPris (kr)1R.gr.2Refusjon3SPC
200 mg25 stk. (tablettrør) 152272
Byttegruppe
70,70CR05CB01_2SPC_ICON
100 stk. (tablettrør) 152280
Byttegruppe
148,70CR05CB01_2SPC_ICON

1 Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

2 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.

3Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. Det kan søkes om Individuell refusjon for pakninger som ikke har forhåndsgodkjent refusjon.


Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

Absorpsjon: Opptak av stoffer i kroppen. Legemidler må absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan bl.a. skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

Angioødem: Opphovning i huden, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Angioødem kan forekomme ved allergi, men også f.eks. varme, sollys og trykk kan være utløsende faktorer. Noen ganger oppstår angioødem ved legemiddelbruk.

Cystisk fibrose: Arvelig forstyrrelse i stoffskiftet som hovedsakelig rammer luftveiene og bukspyttkjertelen. Sykdommen medfører kraftig produksjon av seigt slim i lungene. Dette hemmer luftstrømmen og det blir vanskelig å puste. Slimet øker også infeksjonsrisikoen. Den økte slimmengden fører til celledød i lungene og i bukspyttkjertelen. Symptomer er hoste og pustebesvær, og ved infeksjon forekommer feber.

Kronisk bronkitt: Langvarig betennelse i lungenes luftrør. Sykdommen kjennetegnes av vedvarende økt slimutskillelse (mer enn 3 måneder i 2 år på rad), samt hoste. Kronisk bronkitt er ofte forårsaket av smittestoffer.