Marzine

Meda

Antihistamin. Antiemetikum.

ATC-nr.: R06A E03

   
  Står ikke på WADAs dopinglisteTABLETTER, udrasjerte 50 mg: Hver tablett inneh.: Cyclizin. hydrochlorid. 50 mg, lactos., const. q.s. Med delestrek.


Indikasjoner: 

Reisesyke, brekninger, svimmelhet, medikamentelt fremkalt kvalme og kvalme ved strålebehandling. Ménières syndrom.

Dosering: 

Voksne og barn >12 år: 1 tablett 1-2 timer før virkning ønskes. Maks. 3 doser pr. døgn.

Kontraindikasjoner: 

Glaukom. Søvnapné. Overfølsomhet for syklizinhydroklorid.

Forsiktighetsregler: 

Vannlatingsproblemer ved prostatahypertrofi. Kan medføre døsighet, derfor bør forsiktighet tilrådes ved bilkjøring og maskinbetjening. Inneholder laktose og bør ikke brukes av personer med sjeldne arvelige lidelser som galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner: 

Forsterker den sederende virkningen av anxiolytika, nevroleptika, hypnotika og alkohol. Kan øke monoaminoksidasehemmeres kardiotoksisitet. Forsterker sykliske antidepressivers antikolinerge virkning og nedsetter effekten av kolinesterasehemmere.
Vis interaksjoner for R06A E03

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet/Amming:

Overgang i placenta: Ingen kjent risiko ved bruk under graviditet. Overgang i morsmelk: Ukjent.

Bivirkninger:

Døsighet, munntørrhet.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning:

Symptomer: Perifere antikolinerge effekter og effekter på sentralnervesystemet. Ved høyere doser: Døsighet, svimmelhet. Ved overdosering: Eksitasjon, desorientering, svekket dømmekraft, hallusinasjoner, angst, takykardi, tåkesyn, munntørrhet, uro, kramper, hyperpyreksi og respirasjonsdepresjon. Behandling: Antidot: Fysostigmin i.v. Se Giftinformasjonens anbefalinger R06A E03.

Egenskaper:

Klassifisering: Histamin H1-reseptorantagonist av piperazingruppen med antikolinerg og antiemetisk effekt. Virkningsmekanisme: Den eksakte mekanismen er ukjent. Syklizin øker tonus i nedre øsofagussfinkter og reduserer bevegelsesutløst kvalme. Mulig hemmende effekt på brekningssenteret. Absorpsjon: Maks. plasmakonsentrasjon etter ca. 2 timer. Halveringstid: Ca. 20 timer.

Utlevering: 

10 tabletter unntatt fra reseptplikt til bruk ved reisesyke.

Sist endret: 03.01.2012
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Marzine, TABLETTER, udrasjerte:

StyrkePakningVarenrPris (kr)1R.gr.2Refusjon3SPC
50 mg10 stk. (blister) 436972*FR06AE03_1SPC_ICON

1 Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

2 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.

3Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. Det kan søkes om Individuell refusjon for pakninger som ikke har forhåndsgodkjent refusjon.


Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

Absorpsjon: Opptak av stoffer i kroppen. Legemidler må absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan bl.a. skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

Antidot (Motgift): Motgift.

Antiemetikum: Legemiddel som demper kvalme.

Antihistamin: Legemiddel som forhindrer eller lindrer allergiske reaksjoner. Påvirker hovedsakelig symptomer fra nese og øyne.

Glaukom (Grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyes kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

Hypnotika: Annet ord for sovemedisin.

Respirasjonsdepresjon: Svekket pustefunksjon, noe som gjør det vanskelig for kroppen å opprettholde oksygenkonsentrasjonen og å fjerne karbondioksid fra blodet. Legemiddegruppen opioider (sentraltvirkende smertestillende midler) har respirasjonsdepresjon som bivirkning.