Macrodex 60 mg/ml med natriumklorid

Meda

Kolloidosmotisk oppløsning.

ATC-nr.: B05A A05

 INFUSJONSVÆSKE: 1000 ml inneh.: Dextran. 70 60 g, natr. chlorid. 9 g, aqua ad iniect. ad 1000 ml. Elektrolyttinnh.: Na+ 154 mmol. Cl- 154 mmol. pH 4-7. Osmolalitet: Ca. 300 mosmol/kg vann.


Indikasjoner: 

Sjokk eller truende sjokk forårsaket av blødning, brannskader, operative inngrep eller andre traumer. Profylaktisk mot postoperativ og posttraumatisk tromboemboli.

Dosering:

Doseringen av preparatet er individuell.
Hypovolemisk sjokk samt sjokkprofylakse: Initialt gis 500-1500 ml (10-30 ml pr. kg). Ved akutte blødninger må en bare i nødstilfelle gi mere enn 1500 ml som engangsdose hvis en ikke samtidig tilfører pasienten blod. Den maksimale døgndosen er 2500 ml.
Profylakse av postoperativ og posttraumatisk tromboembolisme: 500-1000 ml (10-20 ml pr. kg). Behandlingen kan kompletteres med 500 ml i løpet av 4-6 timer den påfølgende dag. Ved stor tromboserisiko kan behandlingen fortsette med 500 ml annenhver dag i høyst 2 uker.
Administrering: 1-2 minutter før infusjon av preparatet gis en intravenøs injeksjon av Promiten (dekstran 1) ved innledende behandling, se Forsiktighetsregler og Promiten. Macrodex gis intravenøst. Infusjonshastigheten bør være langsom når det er risiko for overbelastning av sirkulasjonen.

Kontraindikasjoner: 

Blødningstendens, f.eks. ved trombocytopeni. Kjent overømfintlighet for dekstran. Alvorlig hjertesvikt, nyresvikt.

Forsiktighetsregler: 

Ved infusjon av dekstran kreves anafylaksiberedskap. For å forhindre alvorlige anafylaktiske reaksjoner ved bruken av Macrodex gis Promiten (dekstran 1) intravenøst, se Promiten. Pasienten må overvåkes nøye i innledningsfasen av infusjonen. Det må tas hensyn til risiko for overbelastning av sirkulasjonen, særlig hos pasienter med nedsatt renal clearance for dekstran og når faren for å utvikle lungeødem og/eller hjertesvikt kan økes. Ved hurtig infusjon kan plasmavolumøkningen temporært stige til det dobbelte av det infunderte væskevolum, fordi hvert gram sirkulerende dekstran binder ca. 20-25 ml vann. Totaldose og infusjonshastighet tilpasses pasientens kliniske tilstand, som hvis nødvendig kan følges ved å måle arterielt blodtrykk og sentralt venetrykk. Ved behandling av sjokk og brannskader må behovet for annen væskebehandling for å opprettholde væske-, elektrolytt- og energibalansen vurderes. Er det ved behandling tegn på oliguri med viskøs, sirupslignende urin, bør diuresen økes ved tilførsel av væske med elektrolytter. Hvis oligurien likevel vedvarer, bør et diuretikum gis.

Interaksjoner: 

Selv om preparatet påvirker det hemostatiske systemet på en måte som i hovedsak er forskjellig fra antikoagulanter som heparin og warfarin, har dyrestudier vist synergistisk effekt mellom dekstran og i.v. heparin. Klinisk dokumentasjon på dette mangler, men en dosereduksjon av antikoagulantia anbefales ved samtidig bruk av dekstran. Tromboseprofylakse med subkutant lavmolekulært heparin har vært kombinert med dekstran i normal dose uten å gi økt blødningsinsidens.
Vis interaksjoner for B05A A05

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet:

Preparatet bør bare brukes av gravide på streng indikasjon, og bare etter preinjeksjon av Promiten (dekstran 1). Ingen skadelige effekter er rapportert under graviditet. Anafylaktiske reaksjoner hos moren kan forårsake fosterskader med nevrologiske konsekvenser, samt fosterdød som følge av oksygenmangel.

Bivirkninger:

Bivirkninger oppstår med en frekvens på ca. 0,03%. Symptomene varierer fra lettere reaksjoner med «flush», urticaria og frysninger til alvorligere med hypotensjon og kretsløpskollaps. Reaksjonene er vanligvis reversible, men i sjeldne tilfeller kan det oppstå fatale reaksjoner. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Rødming, urticaria. Sirkulatoriske: Takykardi, hypotensjon. Øvrige: Anafylaktiske reaksjoner, feber, frysninger. Pasienter som har reagert med alvorlige overømfintlighetsreaksjoner, har høye plasmatitre av dekstranreaktive antistoffer, særlig i IgG-klassen. Dekstranbivirkninger anses være følgen av en rask immunologisk reaksjon av type immunkompleks-anafylaksi. Reaksjonene kan opptre ved første behandling og som regel under infusjonens begynnelse. Økt blødning kan oppstå fra operasjonsområdet i forbindelse med eller etter dekstraninfusjon. Den er vanligvis forårsaket av en økt blodgjennomstrømning. Dekstraner interagerer med faktor VIII, slik at hos pasienter med en latent faktor VIII-mangel kan blødningsproblem oppstå. Blødninger behandles med desmopressin eller faktor VIII-konsentrat.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning:

Noen pasienter med redusert hjertefunksjon kan ikke kompensere for det økte blodvolum ved å øke slagvolum. Hos disse kan lungeødem utvikles. Hvis overekspansjonen diagnostiseres tidlig og nyrefunksjonen er normal vil stans i infusjonen vanligvis være tilstrekkelig.

Egenskaper:

Klassifisering: Blodisoton oppløsning med dekstran av gjennomsnittlig molekylvekt 70 000. Molekylvektsfordeling: Mer enn 90% av dekstranet ligger innenfor molekylvektgrensene 20 000-115 000. Virkningsmekanisme: Preparatet er en bioisoton oppløsning som gir en plasmavolumøkning tilsv. den infunderte væskemengden. Binder i sirkulasjonen ca. 20 ml vann pr. gram dekstran. Røde blodcellers tendens til aggregasjon nedsettes. Denne effekten sammen med det økte plasmavolumet og hemodilusjonen bedrer blodgjennomstrømningen i mikrosirkulasjonen. Inhibering av plateadhesivitet kombinert med hemodilusjon, bedrer blodgjennomstrømningen pga. redusert viskositet og fortynning av koagulasjonsfaktorer hemmer utviklingen av postkirurgiske tromboembolier uten å påvirke den normale hemostasen. Tromber som dannes når dekstran er tilstede har en struktur som gjør at de lettere brytes ned i kroppen. Plasmavolumet avtar fra maksimum i løpet av 24 timer og bedrer de hemodynamiske forhold i 24 timer eller lenger. Metabolisme: Molekyler med molekylvekt større enn ca. 50 000 nedbrytes til glukose. Utskillelse: Etter infusjon utskilles ved normal nyrefunksjon ca. 30% av dekstranet innen 6 timer og tilsammen ca. 40% innen 24 timer.

Oppbevaring og holdbarhet: 

Holdbarhet etter åpning av pakning: Høyst 24 timer.

Andre opplysninger: 

Vanlig blodtyping, enkel krysstesting samt Coombs test påvirkes ikke av forutgående infusjon av preparatet. Imidlertid vil serologiske undersøkelser med enzymteknikk kompliseres.

Sist endret: 06.08.2013
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV:

20.10.2011

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Macrodex 60 mg/ml med natriumklorid, INFUSJONSVÆSKE:

StyrkePakningVarenrPris (kr)1R.gr.2Refusjon3SPC
12 × 500 ml (plastpose, Excel) 511501954,50C-SPC_ICON

1 Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

2 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.

3Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. Det kan søkes om Individuell refusjon for pakninger som ikke har forhåndsgodkjent refusjon.


Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

Anafylaksi (Anafylaktisk reaksjon): En akutt og alvorlig allergisk reaksjon. En allergisk reaksjon er når kroppens immunsystem reagerer på en relativt harmløs substans. I verste fall kan det resultere i et anafylaktisk sjokk, som innebærer pustebesvær og kraftig blodtrykksfall.

Clearance: Et mål på kroppens evne til å skille ut en substans pr. tidsenhet, vanligvis via nyrene.

Diurese: Urinutskillelse.

Diuretikum (Diuretika, Urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med ev. overflødig vann. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk. De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

Faktor VIII-mangel (Hemofili A): Faktor VIII er en blodkomponent som er nødvendig for at blodet skal levre seg. Hemofili A er en arvelig blødersykdom (forekommer bare hos gutter), der kroppen lager for lite faktor VIII, slik at det oftere oppstår blødninger.

Hypotensjon (Lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk.

Subkutant: Under huden. Begrepet brukes primært for å angi hvordan et bestemt legemiddel skal injiseres. Insulin er et eksempel på legemiddel som skal injiseres subkutant.

Trombocytopeni: Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.