Kloramfenikol

Takeda Nycomed

Antibiotikum.

ATC-nr.: S01A A01

 
  Står ikke på WADAs dopinglisteØYEDRÅPER 5 mg/ml: 1 ml inneh.: Kloramfenikol 5 mg, natriumborat, borsyre (E 284), sterilt vann.


ØYESALVE 1%: 1 g inneh.: Kloramfenikol 10 mg, flytende parafin, vaselin.


Indikasjoner: 

Øyedråper, øyesalve: Infeksiøse øyesykdommer, f.eks. konjunktivitt, keratitt. Profylaktisk etter fjerning av fremmedlegemer og ved corneaerosjon. Ved perforerende skader brukes øyedråper, ikke øyesalve. Øyesalve: Blefaritt. Lagoftalmus. Profylaktisk ved sveiseblink.

Dosering: 

Øyedråper: Før applisering fjernes puss fra øyet for å unngå inaktivering av kloramfenikol. 1-2 dråper i øyet hver 1.-2. time i 2-3 dager, senere hver 4.-6. time inntil 2 dager etter symptomfrihet. Øyesalve: Litt salve i øyet eller på øyelokkranden 3-4 ganger daglig. Øyesalve har lengre virketid enn øyedråper, men tilslører synet. For å sikre effekt utover natten, kan øyesalve brukes om kvelden.

Kontraindikasjoner: 

Overømfintlighet for innholdsstoffene. Øyesalve: Perforerende sår pga. dårlig absorpsjon av fettstoffene i øyet.

Graviditet/Amming:

Overgang i placenta: Nyfødte har manglende evne til å konjugere og skille ut kloramfenikol. Behandling av nyfødte har gitt opphav til det såkalte «grey baby»-syndrom, med cyanose, hypotermi, sirkulasjonssvikt og død. Det er risiko for tilsvarende effekter hos nyfødte som har vært eksponert in utero i slutten av svangerskapet. Prospektive og retrospektive studier av gravide som har vært behandlet med kloramfenikol i 1. trimester har ikke vist økt forekomst av misdannelser hos barna. Systemisk eksponering ved bruk av øyedråper/øyesalve antas å være for lav til å gi «grey baby»-syndrom. Det er imidlertid ukjent hvorvidt benmargssuppresjon kan oppstå hos fosteret ved intrauterin eksponering. Bør kun brukes under graviditet dersom behandling er absolutt nødvendig. Overgang i morsmelk: Går over. Utskillelsen av kloramfenikol hos spedbarn er mye langsommere enn hos voksne. Det er risiko for at det ammende barnet kan få irreversibel benmargssuppresjon som fører til aplastisk anemi. Skal ikke brukes under amming.
Kloramfenikol

Bivirkninger:

Behandling over lengre tid kan påvirke normalflora og stimulere vekst av ikke-følsomme organismer. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Øye: Superinfeksjoner. Øvrige: Allergiske reaksjoner. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Aplastisk anemi, agranulocytose. Nevrologiske: Perifer nevropati. Øye: Optikusnevritt.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning:

Se Giftinformasjonens anbefalinger for kloramfenikol J01B A01.

Egenskaper:

Klassifisering: Bredspektret antibiotikum med bakteriostatisk effekt på grampositive og gramnegative bakterier, rickettsier og spiroketer. Resistensutvikling kan forekomme. Virkningsmekanisme: Hemmer proteinsyntesen hos ømfintlige mikroorganismer. Absorpsjon: God penetrasjonsevne gjennom cornea. Systemisk absorpsjon kan ikke utelukkes.

Oppbevaring og holdbarhet: 

Oppbevares ved 2-8°C (i kjøleskap). Øyesalven kan oppbevares i romtemperatur <25°C i inntil 1 måned.

Sist endret: 24.09.2008
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Kloramfenikol, ØYEDRÅPER:

StyrkePakningVarenrPris (kr)1R.gr.2Refusjon3SPC
5 mg/ml10 ml (flaske) 449033129,60C-SPC_ICON

Kloramfenikol, ØYESALVE:

StyrkePakningVarenrPris (kr)1R.gr.2Refusjon3SPC
1%5 g (tube) 059295129,60C-SPC_ICON

1 Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

2 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.

3Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. Det kan søkes om Individuell refusjon for pakninger som ikke har forhåndsgodkjent refusjon.


Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

Absorpsjon: Opptak av stoffer i kroppen. Legemidler må absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan bl.a. skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

Agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

Allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, visse matvarer, og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til et allergisk sjokk, kalt anafylaksi, med symptomer som feber, utslett, opphovning og blodtrykksfall. Et slikt sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

Anemi (Blodmangel): En reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

Blefaritt (Øyelokksbetennelse): Infeksjon i øyelokkene, ofte i hårsekker på øyelokkskanten.