Kloramfenikol

Takeda Nycomed

Antibiotikum.

ATC-nr.: S01A A01

  
  Står ikke på WADAs dopinglisteØYEDRÅPER 5 mg/ml: 1 ml inneh.: Kloramfenikol 5 mg, natriumtetraborat (E 285), borsyre (E 284), sterilt vann.


ØYESALVE 10 mg/g: 1 g inneh.: Kloramfenikol 10 mg, flytende parafin, vaselin.


Indikasjoner: 

Øyedråper, øyesalve: Infeksiøse øyesykdommer, f.eks. konjunktivitt, keratitt. Profylaktisk etter fjerning av fremmedlegemer og ved corneaerosjon. Ved perforerende skader brukes øyedråper, ikke øyesalve. Øyesalve: Blefaritt. Lagoftalmus. Profylaktisk ved sveiseblink.

Dosering: 

Øyedråper: Før applisering fjernes puss fra øyet for å unngå inaktivering av kloramfenikol. 1-2 dråper i øyet hver 1.-2. time i 2-3 dager, senere hver 4.-6. time inntil 2 dager etter symptomfrihet. Øyesalve: Litt salve i øyet eller på øyelokkranden 3-4 ganger daglig. Øyesalve har lengre virketid enn øyedråper, men tilslører synet. For å sikre effekt utover natten, kan øyesalve brukes om kvelden.

Kontraindikasjoner: 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Øyesalve: Perforerende sår pga. dårlig absorpsjon av fettstoffene i øyet.

Forsiktighetsregler: 

Bruk av kontaktlinser bør unngås under behandlingen.

Graviditet, amming og fertilitet:

Graviditet: Bør kun brukes dersom behandling er absolutt nødvendig. Nyfødte har manglende evne til å konjugere og utskille kloramfenikol. Behandling av nyfødte har gitt opphav til «grey baby»-syndrom. Det er risiko for tilsvarende effekter hos nyfødte som har vært eksponert in utero i slutten av svangerskapet. Barn av gravide behandlet i 1. trimester har ikke vist økt forekomst av misdannelser. Systemisk eksponering ved bruk av øyedråper/øyesalve antas å være for lav til å gi «grey baby»-syndrom. Det er imidlertid ukjent hvorvidt benmargssuppresjon kan oppstå hos foster ved intrauterin eksponering. Amming: Skal ikke brukes. Går over i morsmelk. Utskillelsen av kloramfenikol hos spedbarn er mye langsommere enn hos voksne. Det er risiko for at det ammende barnet kan få irreversibel benmargssuppresjon som fører til aplastisk anemi.
Kloramfenikol

Bivirkninger:

Langtidsbehandling kan påvirke normalflora og stimulere vekst av ikke-følsomme organismer. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Øye: Superinfeksjoner. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Nevrologiske: Perifer nevropati. Øye: Optikusnevritt. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Blod/lymfe: Bloddyskrasi (aplastisk anemi, agranulocytose, pancytopeni, trombocytopeni). Immunsystemet: Allergiske reaksjoner inkl. angioødem, urticaria, dermatitt.

Rapportering av bivirkningerOverdosering/Forgiftning:

Tilnærmet ingen forgiftningsrisiko ved akutt engangsinntak. Se Giftinformasjonens anbefalinger for kloramfenikol J01B A01.

Egenskaper:

Klassifisering: Bredspektret antibiotikum med bakteriostatisk effekt på grampositive og -negative bakterier, rickettsier og spiroketer. Resistensutvikling kan forekomme. Virkningsmekanisme: Hemmer proteinsyntesen hos ømfintlige mikroorganismer. Absorpsjon: God penetrasjonsevne gjennom cornea. Systemisk absorpsjon kan ikke utelukkes.

Oppbevaring og holdbarhet: 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Øyesalven kan oppbevares i romtemperatur <25°C i inntil 1 måned.

Sist endret: 17.02.2015
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV:

29.01.2015

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Kloramfenikol, ØYEDRÅPER:

StyrkePakningVarenrPris (kr)1R.gr.2Refusjon3SPC
5 mg/ml10 ml (flaske) 449033129,60CS01AA01_1SPC_ICON

Kloramfenikol, ØYESALVE:

StyrkePakningVarenrPris (kr)1R.gr.2Refusjon3SPC
10 mg/g5 g (tube) 059295129,60CS01AA01_1SPC_ICON

1 Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

2 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.

3Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. Det kan søkes om Individuell refusjon for pakninger som ikke har forhåndsgodkjent refusjon.


Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

Absorpsjon: Opptak av stoffer i kroppen. Legemidler må absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan bl.a. skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

Agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

Allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, visse matvarer, og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til et allergisk sjokk, kalt anafylaksi, med symptomer som feber, utslett, opphovning og blodtrykksfall. Et slikt sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

Anemi (Blodmangel): En reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

Angioødem: Opphovning i huden, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Angioødem kan forekomme ved allergi, men også f.eks. varme, sollys og trykk kan være utløsende faktorer. Noen ganger oppstår angioødem ved legemiddelbruk.

Blefaritt (Øyelokksbetennelse): Infeksjon i øyelokkene, ofte i hårsekker på øyelokkskanten.

Bloddyskrasi: En ubalanse i blodets sammensetning som kan skyldes f.eks. en bakteriell infeksjon.

Dermatitt (Hudbetennelse): Hudbetennelse.

Trombocytopeni: Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.