Influvac

Abbott

Influensavaksine (inaktivert, overflateantigen).

ATC-nr.: J07B B02

 
  Står ikke på WADAs dopinglisteINJEKSJONSVÆSKE: En dose (0,5 ml) inneh.: Inaktivert influensavirus overflateantigener (hemagglutinin og neuraminidase) av følgende stammer i samsvar med WHOs anbefaling (for nordlige halvkule) og EUs bestemmelse for sesongen 2013/2014: A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-avledet stamme (NYMC X-181) 15 μg hemagglutinin, A/Victoria/361/2011 (H3N2)-lignende stamme (NYMC X-223A) avledet fra A/Texas/50/2012 15 μg hemagglutinin, B/Massachusetts/2/2012-avledet stamme (NYMC BX-51B) 15 μg hemagglutinin, kaliumklorid, kaliumdihydrogenfosfat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, kalsiumkloriddihydrat, magnesiumkloridheksahydrat, renset vann til 0,5 ml. Kan inneholde spormengder egg (f.eks. ovalbumin og hønseproteiner), formaldehyd, cetyltrimetylammoniumbromid, polysorbat 80 eller gentamicin.


Indikasjoner: 

Profylakse mot influensa hos voksne og barn fra 6 måneders alder, spesielt for personer med økt risiko for assosierte komplikasjoner.

Dosering:

Voksne og barn fra 36 måneder: 0,5 ml. Barn som ikke tidligere er vaksinert mot influensa, bør gis en 2. dose etter et intervall på minst 4 uker.
Barn 6-35 måneder: Begrensede kliniske data. 0,25 ml eller 0,5 ml i samsvar med eksisterende nasjonale retningslinjer. Barn som ikke tidligere er vaksinert mot influensa, bør gis en 2. dose etter et intervall på minst 4 uker.
Administrering: Vaksinen skal ha romtemperatur før bruk. Sprøyten ristes og inspiseres visuelt før bruk. Innholdet injiseres dypt s.c. eller i.m. Hvis en dose på 0,25 ml skal gis fra en endosesprøyte med 0,5 ml, skyves forkanten av stempelet i den ferdigfylte sprøyten nøyaktig til kanten av midtpunktet (riflet polypropylenring). Det resterende volumet på 0,25 ml i sprøyten skal injiseres.

Kontraindikasjoner: 

Overfølsomhet for noen av innholdstoffene, eller for komponenter som kan forekomme i spormengder, slik som egg (ovalbumin, hønseproteiner), formaldehyd, cetyltrimetylammoniumbromid, polysorbat 80 eller gentamicin. Vaksinasjon skal utsettes hos pasienter med febril sykdom eller akutt infeksjon.

Forsiktighetsregler: 

Medisinsk behandling og overvåkning bør alltid være lett tilgjengelig i tilfelle en anafylaktisk reaksjon skulle opptre etter vaksinering. Vaksinen må under ingen omstendigheter injiseres intravaskulært. Antistoffrespons hos pasienter med endogen eller iatrogen immunsuppresjon kan være utilstrekkelig. Interferens med serologisk testing.

Graviditet, amming og fertilitet:

Graviditet: Inaktiverte influensavaksiner kan brukes i alle stadier i graviditet. Større datamengder for sikkerheten i 2. og 3. trimester er tilgjengelig, sammenliknet med 1. trimester. Data for bruk av influensavaksiner fra verden rundt indikerer imidlertid ingen skadelige virkninger som kan tilskrives vaksinen, verken på foster eller mor. Amming: Vaksinen kan brukes under amming. Fertilitet: Ingen data tilgjengelig.

Bivirkninger:

Hyppige (>1/100): Lokale reaksjoner som rødme, hevelse, smerte, ekkymose og indurasjon og systemiske reaksjoner som feber, ubehag, skjelving, tretthet, hodepine, svette, myalgi og artralgi kan forekomme. Disse reaksjonene forsvinner vanligvis i løpet av 1-2 dager uten noen form for behandling. Ukjent: Forbigående trombocytopeni, forbigående sykdom i lymfekjertlene. Allergiske reaksjoner, som i sjeldne tilfeller fører til sjokk, angioødem. Nevralgi, parestesier, feberkramper, nevrologiske sykdommer slik som encefalomyelitt, nevritt og Guillain-Barrés syndrom. Generelle hudreaksjoner inkl. kløe, urticaria eller uspesifikke utslett. Vaskulitt med forbigående nyrepåvirkning er rapportert i svært sjeldne tilfeller.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper:

Klassifisering: Vaksinen inneholder rensede overflateantigener fra inaktivert influensavirus. Virusstammene er dyrket enkeltvis i befruktede hønseegg og inaktivert. Full virkning av vaksinen oppnås etter 2-3 uker. Immuniteten varer vanligvis 6-12 måneder.

Oppbevaring og holdbarhet: 

Oppbevares ved 2-8°C. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Må ikke fryses.

Sist endret: 16.09.2013
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV:

30.08.2013

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Influvac, INJEKSJONSVÆSKE:

StyrkePakningVarenrPris (kr)1R.gr.2Refusjon3SPC
0,5 ml (ferdigfylt glassprøyte) 00718488,40C-SPC_ICON
10 × 0,5 ml (ferdigfylt glassprøyte) 007167591,20C-SPC_ICON

1 Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

2 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.

3Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. Det kan søkes om Individuell refusjon for pakninger som ikke har forhåndsgodkjent refusjon.


Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

Allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, visse matvarer, og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til et allergisk sjokk, kalt anafylaksi, med symptomer som feber, utslett, opphovning og blodtrykksfall. Et slikt sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

Anafylaktisk reaksjon (Anafylaksi): En akutt og alvorlig allergisk reaksjon. En allergisk reaksjon er når kroppens immunsystem reagerer på en relativt harmløs substans. I verste fall kan det resultere i et anafylaktisk sjokk, som innebærer pustebesvær og kraftig blodtrykksfall.

Angioødem: Opphovning i huden, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Angioødem kan forekomme ved allergi, men også f.eks. varme, sollys og trykk kan være utløsende faktorer. Noen ganger oppstår angioødem ved legemiddelbruk.

Ekkymose: Liten hudblødning, gir blåmerke.

Feberkramper: Krampeanfall ved feber. En vanlig tilstand som rammer 2-5% av alle barn i alderen 3 måneder til 5 år.

Guillain-Barrés syndrom: Akutt, autoimmun nervebetennelse der myelin (et fettlag som omgir visse typer nerveceller) i nerver og nerverøtter skades. Sykdommen starter ofte etter en virus- eller bakteieinfeksjon, etter kirurgi, kreft eller etter utsettelse for giftige stoffer. Vanlige symptomer er økende tretthet, nummenhet og tap av dype senereflekser. Senere kan smerter, muskelsvakhet og lammelser opptre.

Trombocytopeni: Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.