Imacillin

Meda

Aminopenicillin.

ATC-nr.: J01C A04

  
  Står ikke på WADAs dopinglisteGRANULAT TIL MIKSTUR 50 mg og 100 mg: 1 ml ferdigblandet mikstur inneh.: Amoksicillintrihydrat tilsv. amoksicillin 50 mg, resp. 100 mg, sakkarose, aroma, natriumbenzoat (E 211), hjelpestoffer, renset vann til 1 ml. Sukkerholdig. Jordbærsmak.


TABLETTER 375 mg, 500 mg, 750 mg og 1 g: Hver tablett inneh.: Amoksicillintrihydrat tilsv. amoksicillin 375 mg, resp. 500 mg, 750 mg og 1 g, aspartam 7,5 mg, resp. 10 mg, 15 mg og 20 mg, aroma, hjelpestoffer.


Indikasjoner: 

Infeksjoner forårsaket av amoksicillinfølsomme bakterier, spesielt urinveisinfeksjoner og gonoré. Eksacerbasjoner av kronisk bronkitt og andre luftveisinfeksjoner som kan være forårsaket av eller komplisert med H. influenzae. Som del av kombinasjonsbehandling når eradikering av Helicobacter pylori hos voksne skal utføres ved ulcussykdom.

Dosering:

Penicillin G og V bør brukes ved infeksjoner forårsaket av streptokokker og følsomme stafylokokker.
Eradikering av Helicobacter pylori ved ulcussykdom: Amoksicillin 1 g + esomeprazol 20 mg eller omeprazol 20 mg + klaritromycin 500 mg, alle 2 ganger daglig i 7 dager.
Øvrige indikasjoner: Voksne: Normaldosering 250 mg 3 ganger daglig. Ved alvorligere infeksjoner som f.eks. akutte eksacerbasjoner av kronisk bronkitt og ukomplisert cystitt: 500 mg 3 ganger daglig. Ved ukomplisert gonoré: Todosebehandling: 1 g amoksicillin + 1 g probenecid som engangsdose; 5 timer senere inntas 2. dose: 1 tablett à 500 mg. Barn: Til barn anbefales miksturen. Normaldosering 20 mg/kg fordelt på 3 doser pr. døgn.

20 mg/kg/døgn

Vekt

Døgndose fordeles
på 3 doser

Egnet pakning

Mikstur 50 mg/ml

<8 kg

1 ml × 3

60 ml

 

8-15 kg

2 ml × 3

125 ml

 

15-20 kg

3 ml × 3

125 ml

 

20-28 kg

4 ml × 3

125 ml

 

>28 kg

5 ml × 3

2 × 100 ml

Mikstur 100 mg/ml

8-15 kg

1 ml × 3

60 ml

 

15-20 kg

1,5 ml × 3

60 ml

 

20-28 kg

2 ml × 3

60 ml

 

>28 kg

2,5 ml × 3

125 ml

Ved alvorlige infeksjoner og nedre luftveisinfeksjoner: 40 mg/kg fordelt på 3 doser pr. døgn.

40 mg/kg/døgn

Vekt

Døgndose fordeles
på 3 doser

Egnet pakning

Mikstur 50 mg/ml

<8 kg

2 ml × 3

60 ml

 

8-15 kg

4 ml × 3

125 ml

 

15-20 kg

5 ml × 3

2 × 100 ml

 

20-28 kg

8 ml × 3

2 × 125 ml

 

>28 kg

10 ml × 3

2 × 100 ml + 125 ml

Mikstur 100 mg/ml

<8 kg

1 ml × 3

60 ml

 

8-15 kg

2 ml × 3

60 ml

 

15-20 kg

2,5 ml × 3

125 ml

 

20-28 kg

4 ml × 3

125 ml

 

>28 kg

5 ml × 3

125 ml + 60 ml

Dosene tas hver 8. time.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Tabletter: Kan svelges hele med vann eller etter oppløsning i et 1/2 glass vann.

Kontraindikasjoner: 

Penicillinallergi og type 1-reaksjon overfor cefalosporiner.

Forsiktighetsregler: 

Forsiktighet utvises hos pasienter med mononukleose og leukemi, da det er høy insidens av eksantem. Hos pasienter med redusert urinutsondring er det i meget sjeldne tilfeller observert krystalluri, fortrinnsvis ved parenteral administrering. Ved administrering av høye doser amoksicillin, bør man sørge for å opprettholde adekvat væskeinntak og urinutsondring for å redusere risiko for krystalluri.

Interaksjoner: 

Kan i meget sjeldne tilfeller redusere absorpsjonen og derav effekten av p-piller. Samtidig bruk av metotreksat kan gi økt effekt/toksisitet av metotreksat pga. redusert utskillelse. Amilorid hemmer absorpsjonen av amoksicillin og biotilgjengeligheten reduseres med 30%. Samtidig tilførsel av probenecid hemmer den tubulære sekresjon av penicillin.
Vis interaksjoner for J01C A04

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet/Amming:

Overgang i placenta: Lang klinisk erfaring indikerer liten risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det nyfødte barnet. Overgang i morsmelk: Går i liten grad over. Det er lite sannsynlig at barn som ammes kan få skadelige effekter, selv om risiko for påvirkning av tarm- og munnfloraen hos barnet ikke kan utelukkes. Små mengder av virkestoffet i morsmelken kan gi økt risiko for sensibilisering.

Bivirkninger:

Ca. 5% av behandlede pasienter får bivirkninger. Vanligst er gastrointestinale symptomer og hudutslett. Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Løs avføring, kvalme og brekninger. Hud: Eksantem. Mindre hyppige: Blod: Eosinofili. Hud: Urticaria. Sjeldne (<1/1000:) Blod: Lett trombocytose. Gastrointestinale: Diaré forårsaket av Clostridium difficile, pseudomembranøs kolitt. Hud: Erythema multiforme, eksfoliativ dermatitt. Urogenitale: Interstitiell nefritt, krystalluri. Øvrige: Anafylaktiske reaksjoner, angioødemer. Ved infeksiøs mononukleose er eksantemfrekvensen høy. En forhøyet eksantemfrekvens er også sett ved leukemi.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning:

Store doser tolereres vanligvis godt. Akutte reaksjoner sees først og fremst ved hypersensibilisering. Kan i sjeldne tilfeller gi anafylaktisk sjokk innen 20-40 minutter. Behandles med adrenalin 0,1-0,5 mg i langsom i.v. injeksjon. Hydrokortison 200 mg i.v. ev. prometazin 25 mg i.v. Væske, acidosekorreksjon. Se Giftinformasjonens anbefalinger for Beta-laktamantibakterielle midler, penicilliner J01C.

Egenskaper:

Klassifisering: Semisyntetisk penicillin. Aktivt mot grampositive og gramnegative bakterier. (Spesielt høy aktivitet mot H. influenzae og gonokokker). Følgende påvirkes ikke: Klebsiella, indolpositive Proteus, Pseudomonas aeruginosa, Bacteroides fragilis og betalaktamaseproduserende stafylokokker. Virkningsmekanisme: Baktericid. Hemning av celleveggsyntesen. Absorpsjon: Ca. 95% etter peroral tilførsel. Proteinbinding: Ca. 20%. Fordeling: Gjenfinnes i høye konsentrasjoner i galle og urin. Halveringstid: I serum ca. 60 minutter. Terapeutisk serumkonsentrasjon: Avhengig av den aktuelle bakteries følsomhet. (Resistensbestemmelse.) Resultatet av resistensbestemmelsen for ampicillin vil også gjelde for amoksicillin. Metabolisme: 10-15% av inntatt dose metaboliseres til penicilloinsyre. Utskillelse: 55-70% av inntatt dose utskilles i urinen i aktiv form.

Oppbevaring og holdbarhet: 

Ferdig tilberedt mikstur er holdbar i 10 dager ved romtemperatur eller 2 uker i kjøleskap.

Sist endret: 17.06.2013
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Imacillin, GRANULAT TIL MIKSTUR:

StyrkePakningVarenrPris (kr)1R.gr.2Refusjon3SPC
50 mg60 ml 38363871,90CJ01CA04_1SPC_ICON
100 ml 48487399,10CJ01CA04_1SPC_ICON
125 ml 383646116,00CJ01CA04_1SPC_ICON
100 mg60 ml 000531
Byttegruppe
107,10CJ01CA04_1SPC_ICON
125 ml 000517
Byttegruppe
189,20CJ01CA04_1SPC_ICON

Imacillin, TABLETTER:

StyrkePakningVarenrPris (kr)1R.gr.2Refusjon3SPC
375 mg14 stk. (boks) 193193
Byttegruppe
85,60 (trinnpris 50,60)CJ01CA04_1SPC_ICON
20 stk. (boks) 193201
Byttegruppe
108,90 (trinnpris 63,70)CJ01CA04_1SPC_ICON
500 mg20 stk. (boks) 192872
Byttegruppe
110,90 (trinnpris 90,00)CJ01CA04_1SPC_ICON
30 stk. (boks) 192880
Byttegruppe
150,80 (trinnpris 125,00)CJ01CA04_1SPC_ICON
750 mg20 stk. (boks) 191940
Byttegruppe
165,40 (trinnpris 103,80)CJ01CA04_1SPC_ICON
1 g14 stk. (boks) 152488
Byttegruppe
125,20 (trinnpris 97,40)CJ01CA04_1SPC_ICON

1 Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

2 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.

3Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. Det kan søkes om Individuell refusjon for pakninger som ikke har forhåndsgodkjent refusjon.


Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

Absorpsjon: Opptak av stoffer i kroppen. Legemidler må absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan bl.a. skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

Adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

Anafylaktisk reaksjon (Anafylaksi): En akutt og alvorlig allergisk reaksjon. En allergisk reaksjon er når kroppens immunsystem reagerer på en relativt harmløs substans. I verste fall kan det resultere i et anafylaktisk sjokk, som innebærer pustebesvær og kraftig blodtrykksfall.

Angioødem: Opphovning i huden, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Angioødem kan forekomme ved allergi, men også f.eks. varme, sollys og trykk kan være utløsende faktorer. Noen ganger oppstår angioødem ved legemiddelbruk.

Cystitt (Blærekatarr): Betyr generelt katarr i en blære, men det er i prinsippet alltid urinblæren det vises til. Hvilke symptomer som opptrer og hvordan de skal behandles, avhenger delvis av om det er mann eller kvinne som er rammet og delvis på om infeksjonen gjentar seg eller ikke. Symptomer kan være svie ved vannlating og hyppig vannlatingstrang. Sykdommen kan behandles med antibiotika.

Dermatitt (Hudbetennelse): Hudbetennelse.

Eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

Erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

Gonoré: Seksuelt overførbar sykdom som forårsaker smerte og utflod fra urinrøret. Sykdommen skyldes infeksjon med bakterien Neisseria gonorrhoeae og gir en alvorlig infeksjon som kan spre seg og gi blodforgiftning hos den som rammes. Ubehandlet gonoré kan hos kvinner i ca. 20% av tilfellene medføre bekkeninfeksjon og dermed økt risiko for infertilitet, svangerskap utenfor livmor og kroniske magesmerter kan også opptre. Hos menn kan ubehandlet gonoré forårsake forsnevring i urinrøret, bitestikkelbetennelse og kronisk prostatabetennelse. Diagnose stilles ved bakteriedyrking og kan behandles med antibiotika.

Helicobacter pylori: Bakterie som kan forårsake magsår, sår i tolvfingertarmen og i noen tilfeller kreft i magesekken. Svært mange er infisert med bakterien, men bare noen få utvikler sykdom. Bakterien som holder til i magesekken kan utryddes ved hjelp en kombinasjon med legemidler som skal tas samtidig. Ofte består behandlingsregimet av to typer antibiotika og en protonpumpehemmer.

Kronisk bronkitt: Langvarig betennelse i lungenes luftrør. Sykdommen kjennetegnes av vedvarende økt slimutskillelse (mer enn 3 måneder i 2 år på rad), samt hoste. Kronisk bronkitt er ofte forårsaket av smittestoffer.