Aerius

MSD

Antihistamin.

ATC-nr.: R06A X27

  
  Står ikke på WADAs dopinglisteMIKSTUR, oppløsning 0,5 mg/ml: 1 ml inneh.: Desloratadin 0,5 mg, sorbitol, propylenglykol, sukralose (E 955), hypromellose, natriumsitratdihydrat, smaksstoffer, sitronsyre, dinatriumedetat, renset vann.


SMELTETABLETTER 2,5 mg: Hver smeltetablett inneh.: Desloratadin 2,5 mg, aspartam (E 951), hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172). Tuttifruttismak.


TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg: Hver tablett inneh.: Desloratadin 5 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigotin (E 132), titandioksid (E 171).


Indikasjoner: 

Symptomlindring ved allergisk rhinitt (periodisk tilbakevendende og vedvarende) og urticaria.

Dosering:

Mikstur: Barn 1-5 år: 2,5 ml (1,25 mg) 1 gang daglig. Barn 6-11 år: 5 ml (2,5 mg) 1 gang daglig. Voksne og ungdom ≥12 år: 10 ml (5 mg) 1 gang daglig.
Smeltetabletter: Barn 6-11 år: 1 smeltetablett (2,5 mg) 1 gang daglig. Voksne og ungdom ≥12 år: 2 smeltetabletter (5 mg) 1 gang daglig.
Tabletter: Voksne og ungdom ≥12 år: 1 tablett (5 mg) 1 gang daglig.
Administrering: Tas med eller uten mat. Smeltetabletter: Legges på tungen. Må tas med en gang etter den er tatt ut av blisterpakningen. Tabletter: Svelges hele med vann.

Kontraindikasjoner: 

Hypersensitivitet for virkestoffet, loratadin eller noen av hjelpestoffene.

Forsiktighetsregler: 

Hos barn <2 år er diagnosen på allergisk rhinitt spesielt vanskelig å skille fra andre former for rhinitt. Fravær av øvre luftveisinfeksjoner eller strukturelle unormalheter, samt pasienthistorie, fysiske undersøkelser og relevante laboratorie- og hudtester bør vurderes. Bør brukes med forsiktighet ved alvorlig nyresvikt. Pasienter bør informeres om at de færreste opplever døsighet, men at forsiktighet bør utvises ved aktiviteter som krever god konsentrasjon og reaksjonsevne, inntil det er fastslått hvordan preparatet påvirker dem. Miksturen inneholder sorbitol. Tablettene inneholder laktose. Preparatet bør ikke brukes ved sjeldne arvelige tilstander som fruktoseintoleranse, galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sakkarose-isomaltosedefekt. Hver smeltetablett inneholder 1,4 mg fenylalanin som kan være skadelig ved fenylketonuri.

Interaksjoner: 

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se R06A X27
Mulighet for enkelte interaksjoner med andre legemidler. Potenserer ikke prestasjonshemmende effekter av alkohol.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet:

Graviditet: Dyrestudier har ikke vist teratogen effekt. Sikkerheten ved bruk under graviditet er ikke klarlagt. Bruk under graviditet anbefales ikke. Amming: Utskilles i morsmelk. Bør derfor ikke brukes under amming.
Desloratadin

Bivirkninger:

Tolereres svært godt. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Tretthet, hodepine og munntørrhet. Hos barn 6 måneder-2 år: Søvnløshet, feber og diaré. Svært sjeldne (<1/10 000): Gastrointestinale: Magesmerter, kvalme, oppkast, dyspepsi, diaré. Hjerte/kar: Takykardi, palpitasjoner. Lever/galle: Økning i leverenzymer, økt bilirubin, hepatitt. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi. Nevrologiske: Svimmelhet, somnolens, insomni, psykomotorisk hyperaktivitet, kramper. Psykiske: Hallusinasjoner. Øvrige: Hypersensitivitetsreaksjoner (slik som anafylaksi, angioødem, dyspné, kløe, utslett og urticaria). Ukjent frekvens: Lysømfintlighet.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning:

Behandling: Ved overdose bør standard behandling vurderes for å fjerne ikke-absorbert aktiv substans. Symptomatisk og støttende tiltak anbefales. Desloratadin fjernes ikke ved hemodialyse. Se Giftinformasjonens anbefalinger R06A X27.

Egenskaper:

Klassifisering: Langtidsvirkende, selektiv, perifer H1-reseptorantagonist, ikke-sederende. Passerer ikke blod-hjerne-barrieren og påvirker ikke den psykomotoriske yteevnen. Potenserer ikke effekten av alkohol. Virkningsmekanisme: Hemmer in vitro frisetting av proinflammatoriske cytokiner som IL-4, IL-6, IL-8 og IL-13 fra humane mastceller/basofile celler. I tillegg hemmes uttrykking av adhesjonsmolekylet P-selektin i endotelceller. Absorpsjon: Raskt. Maks. plasmakonsentrasjon oppnås etter ca. 3 timer. Proteinbinding: 83-87%. Halveringstid: Ca. 27 timer for desloratadin.

Sist endret: 22.09.2014
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV:

29.08.2014

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Aerius, MIKSTUR, oppløsning:

StyrkePakningVarenrPris (kr)1R.gr.2Refusjon3SPC
0,5 mg/ml120 ml 56444186,30CR06AX27_2SPC_ICON

Aerius, SMELTETABLETTER:

StyrkePakningVarenrPris (kr)1R.gr.2Refusjon3SPC
2,5 mg30 stk. (endose) 09613386,50CR06AX27_3SPC_ICON
90 stk. (endose) 096142197,00CR06AX27_3SPC_ICON

Aerius, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakningVarenrPris (kr)1R.gr.2Refusjon3SPC
5 mg10 stk. (blister) 030108
Byttegruppe
49,70 (trinnpris 49,30)C-SPC_ICON
30 stk. (blister) 097080
Byttegruppe
54,70 (trinnpris 54,70)CR06AX27_5SPC_ICON
100 stk. (blister) 472759
Byttegruppe
144,30 (trinnpris 144,30)CR06AX27_5SPC_ICON

1 Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

2 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.

3Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.


Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak av stoffer i kroppen. Legemidler må absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan bl.a. skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk rhinitt (allergisk snue, høysnue): Betennelse i nesens slimhinne som utløses av allergifremkallende substanser, vanligvis pollen. Symptomer er nesetetthet, rennede nese og nysing.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): En akutt og alvorlig allergisk reaksjon. En allergisk reaksjon er når kroppens immunsystem reagerer på en relativt harmløs substans. I verste fall kan det resultere i et anafylaktisk sjokk, som innebærer pustebesvær og kraftig blodtrykksfall.

angioødem: Opphovning i huden, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Angioødem kan forekomme ved allergi, men også f.eks. varme, sollys og trykk kan være utløsende faktorer. Noen ganger oppstår angioødem ved legemiddelbruk.

antihistamin: Legemiddel som forhindrer eller lindrer allergiske reaksjoner. Påvirker hovedsakelig symptomer fra nese og øyne.

dyspepsi: Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné: Kortpustethet eller åndenød. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte-og lungesykdommer, selv ved hvile.

fenylketonuri (føllings sykdom): Arvelig sykdom som fører til mangel på leverenzymet fenylalaninhydroksylase. Dette gir opphopning av aminosyren fenylalanin, noe som fra spedbarnstadiet gir utviklingsforstyrrelser, krampeanfall, svak hudpigmentering, eksem og ødeleggelse av nerver i sentralnervesystemet. I Norge testes det for sykdommen fra fødselen av. De som har sykdommen må følge spesialdiett.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til halvparten av en mengde legemiddel i kroppen er omdannet eller utskilt.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.