Synulox vet.

Pfizer

Antibiotikum.

ATCvet-nr.: QJ01C R02

 INJEKSJONSVÆSKE 140/35 mg/ml til hund, katt, storfe og gris: 1 ml inneh.: Amoksicillintrihydrat tilsv. amoksicillin 140 mg, kaliumklavulanat tilsv. klavulansyre 35 mg, fraksjonert kokosnøttolje til 1 ml.


TABLETTER 40 mg/10 mg, 200 mg/50 mg og 400 mg/100 mg til hund og katt: Hver tablett inneh.: Amoksicillintrihydrat tilsv. amoksicillin 40 mg, resp. 200 mg og 400 mg, kaliumklavulanat tilsv. klavulansyre 10 mg, resp. 50 mg og 100 mg. Fargestoff: Erytrosin (E 127).


Egenskaper:

Klassifisering: Bredspektret semisyntetisk penicillin med hurtig innsettende baktericid effekt mot grampositive og gramnegative bakterier, som f.eks. streptokokker, stafylokokker, Clostridium, Fusobacterium, Pasteurella, Hemophilus, Bacteroides, Klebsiella, Proteus, Campylobacter og Bordetella, inkl. betalaktamaseproduserende stammer hos bl.a. stafylokokker og E. coli. Virkningsmekanisme: Hemmer celleveggsyntesen. Klavulansyre beskytter amoksicillin mot nedbrytning av betalaktamase. Absorpsjon: Ved peroral dosering til hund og katt absorberes ca. 90% amoksicillin/klavulansyre og terapeutiske serumkonsentrasjoner oppnås innen 1 time. Ved intramuskulær injeksjon til kalv oppnås maks. serumkonsentrasjon av amoksicillin etter 2 timer og klavulansyre etter 0,5-1 time. Utskillelse: I hovedsak via nyrene.

Indikasjoner: 

Injeksjonsvæske: Infeksjoner forårsaket av bakterier følsomme for amoksicillin/klavulansyre (inkl. betalaktamaseproduserende stafylokokker) hos storfe, gris, hund og katt. F.eks. luftveislidelser hos storfe og hudlidelser hos hund og katt samt bakterielle respirasjonslidelser, colibacillose og MMA-komplekset hos gris, etter resistensundersøkelse, eller når behandling med smalspektret preparat ikke har ført frem. Tabletter: Til hund og katt ved infeksjoner forårsaket av bakterier følsomme for amoksicillin og klavulansyre (inkl. betalaktamaseproduserende stafylokokker) etter resistensundersøkelse, eller når behandling med smalspektret preparat ikke har ført frem.

Kontraindikasjoner: 

Penicillinallergi.

Dosering: 

Injeksjonsvæske: Hund, katt, storfe og gris: 8,75 mg/kg (7 mg amoksicillin og 1,75 mg klavulansyre), tilsv. 1 ml pr. 20 kg kroppsvekt, 1 gang pr. døgn i inntil 5 dager. Injiseres intramuskulært eller subkutant. Tabletter: Hund og katt: Amoksicillin 10 mg/kg kroppsvekt 2 ganger daglig. Kan gis samtidig med fôring. Behandlingstid 7-10 dager eller lengre ved kroniske sykdomstilstander som f.eks. urinveisinfeksjoner.

Tilbakeholdelsestider:

Injeksjonsvæske: Storfe: Melk: 3 døgn. Slakt: 42 døgn. Gris: Slakt: 31 døgn.

Sist endret: 12.10.2009


 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Synulox vet., INJEKSJONSVÆSKE:

StyrkeDyreartPakningVarenrR.gr.1SPC
140/35 mg/mlhund, katt, storfe og gris50 ml (hettegl.)169623CSPC_ICON
100 ml (hettegl.)169672CSPC_ICON
6 × 100 ml (hettegl.)473736CSPC_ICON

Synulox vet., TABLETTER:

StyrkeDyreartPakningVarenrR.gr.1SPC
40 mg/10 mghund og katt10 stk. (blister)088419CSPC_ICON
100 stk. (blister)088427CSPC_ICON
200 mg/50 mghund og katt10 stk. (blister)088435CSPC_ICON
100 stk. (blister)088443CSPC_ICON
400 mg/100 mghund og katt10 stk. (blister)030981CSPC_ICON

1 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.