ALPHA JECT 3000

PHARMAQ

Vaksine til fisk.

ATCvet-nr.: QI10A B02

 INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon til atlantisk laks: 1 dose (0,1 ml) inneh.: Inaktivert Aeromonas salmonicida subsp. Salmonicida RPS ≥80, Listonella (vibrio) anguillarum serotype O1 RPS ≥75, Listonella (vibrio) anguillarum serotype O2a, RPS ≥75, hjelpestoffer. Adjuvans: Flytende parafin.


Egenskaper:

Klassifisering: Inaktivert injeksjonsvaksine til fisk. Virkningsmekanisme: Stimulerer aktiv immunitet mot Aeromonas salmonicida, Listonella (vibrio) anguillarum serotype O1 og Listonella (vibrio) anguillarum serotype O2a. Beskyttelse er dokumentert opptil 12 måneder. Resultater fra laboratoriestudier viser RPS60-verdier på >90% for de 3 antigenene i preparatet.

Indikasjoner: 

Reduksjon av dødelighet forårsaket av infeksjoner med Aeromonas salmonicida (furunkulose) og Listonella (vibrio) anguillarum serotype O1 og O2a (vibriose) i atlantisk laks. Beskyttelse er dokumentert fra 450 døgngrader etter vaksinasjon.

Kontraindikasjoner: 

Ingen.

Bivirkninger:

Bivirkninger i form av sammenvoksninger og pigmentering forekommer. All vaksinert fisk forventes å utvikle bivirkninger, men alvorlighetsgraden varierer. Pigmentering i bukhulen forekommer ofte, mens pigmentering i muskler forekommer sjeldent. Vaksinasjon kan gi redusert appetitt den første tiden etter vaksinering (2-4 uker) og resultere i en forbigående reduksjon i veksthastighet (2-4 uker).

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler: 

Skal ikke brukes til fisk som allerede er vaksinert med denne vaksinen. Fisk med kliniske symptomer på sykdom skal ikke vaksineres. Skal ikke brukes ved vanntemperatur <3°C eller >18°C, fortrinnsvis 15°C eller lavere. Unngå vaksinering under smoltifisering. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet, se pakningsvedlegget. Hvis personell ved uhell blir injisert med preparatet, skal legehjelp straks søkes.

Drektighet/Laktasjon:

Fertilitet: Skal ikke brukes til fremtidig stamfisk da mulig innvirkning på gyteevne ikke er undersøkt.

Dosering: 

Intraperitoneal injeksjon av 0,1 ml til atlantisk laks med minimumsvekt på 15 g. Se pakningsvedlegg.

Overdosering/Forgiftning:

Overdosering øker risikoen for utvikling av bivirkninger i form av sammenvoksninger, pigmentering, økt dødelighet og redusert vekst.

Tilbakeholdelsestider:

0 døgngrader.

Oppbevaring og holdbarhet: 

Oppbevares og transporteres nedkjølt. Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 8 timer.

Sist endret: 24.02.2009


 

ALPHA JECT 3000, INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC
atlantisk laks500 ml (pose)130772