Vaksine mot tyfoidfeber.

ATC-nr.: J07A P03

 
  Står ikke på WADAs dopinglisteINJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 50 μg/ml: 1 dose inneh.: Vi polysakkarid fra Salmonella typhi 25 μg, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, fenol 1,1 mg, vann til injeksjonsvæsker til 0,5 ml.


Indikasjoner:

Profylakse mot tyfoidfeber hos voksne og barn over 2 år.

Dosering:

Voksne og barn >2 år: 1 dose à 0,5 ml. Vaksinen bør settes minst 2 uker før en utsettes for risiko for smitte med tyfoidfeber. Personer som også i fremtiden kommer til å utsettes for smitte med tyfoidfeber anbefales revaksinering med 1 dose innen maks. 3 år.
Administrering: Injiseres i.m.

Kontraindikasjoner:

Kjent overfølsomhet for noen av komponentene i vaksinen. Tidligere alvorlig reaksjon på vaksinen.

Forsiktighetsregler:

Vaksinen beskytter ikke mot paratyfoid feber eller sykdom forårsaket av ikke-invasiv Salmonella. Preparatet er ikke testet på barn under 2 år. Polysakkaridvaksiner har generelt en lavere immunogenisitet hos barn under 2 år. Vaksinasjon bør utsettes ved akutt sykdom med feber. Skal administreres med forsiktighet til pasienter med trombocytopeni eller blødningstendens ettersom blødning kan oppstå etter intramuskulær administrering til disse personene. Trykk hardt på injeksjonsstedet (unngå å gni) i minst 2 minutter. Det kan forventes at det ikke oppnås tilstrekkelig immunrespons hos immunsupprimerte pasienter, og pasienter med nedsatt immunforsvar. Synkope kan inntreffe etter, eller til og med før, enhver vaksinasjon som en psykogen respons på en injeksjon. Det er viktig at det er etablert prosedyrer som sikrer at skader i forbindelse med besvimelse unngås.

Interaksjoner:

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se J07A P03
Preparatet kan gis samtidig med andre vaksiner samt hepatitt A-vaksine, men i separate sprøyter og på forskjellige injeksjonssteder.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet:

Graviditet: Sikkerheten ved bruk under graviditet er ikke klarlagt da erfaring fra mennesker er utilstrekkelig. Dyrestudier er heller ikke tilstrekkelige til å utrede ev. reproduksjonstoksiske effekter. Bør ikke brukes under graviditet hvis ikke fordelen oppveier en mulig risiko. Amming: Det er ikke klarlagt om barn som ammes kan påvirkes. Bør derfor ikke brukes under amming hvis ikke fordelen oppveier en mulig risiko.
Vaksiner

Bivirkninger:

Hyppige (>1/100): Sårhet, rødhet og hevelse. Øvrige: Feber, hodepine, generelle smerter, allmenn sykdomsfølelse, kvalme og kløe. Lokale reaksjoner ble vanligvis rapportert i løpet av de første 48 timene. Etter andre dose var det en økende insidens av rødhet og sårhet (>10%). Sjeldne (<1/1000): Anafylaksi, allergiske reaksjoner inkl. anafylaktoide reaksjoner, elveblest.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper:

Klassifisering: Vaksine fremstilt av renset polysakkarid fra Salmonella typhi Ty 2.

Oppbevaring og holdbarhet:

Oppbevares ved 2-8°C, beskyttet mot lys. Skal ikke fryses.

Andre opplysninger:

Skal ikke blandes med andre vaksiner eller andre medikamenter i samme sprøyte. Vaksinen skal undersøkes visuelt med tanke på fremmede partikler og/eller fysikalske forandringer før administrering. Dersom slike forandringer oppdages skal vaksinen kastes. Ristes før bruk.

Sist endret: 05.02.2013
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV:

13.06.2012

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Typherix, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
50 μg/ml0,5 ml (ferdigfylt sprøyte)
550020
-
-
154,10CSPC_ICON
10 × 0,5 ml (ferdigfylt sprøyte)
550053
-
-
1217,40CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, visse matvarer, og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til et allergisk sjokk, kalt anafylaksi, med symptomer som feber, utslett, opphovning og blodtrykksfall. Et slikt sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): En akutt og alvorlig allergisk reaksjon. En allergisk reaksjon er når kroppens immunsystem reagerer på en relativt harmløs substans. I verste fall kan det resultere i et anafylaktisk sjokk, som innebærer pustebesvær og kraftig blodtrykksfall.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber: Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

hepatitt a: Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt A-virus (HAV). HAV smittter oftest via urent drikkevann.

i.m. (intramuskulær, intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

trombocytopeni: Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.